ผลการค้นหา

"สูงวัยญี่ปุ่น"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ชุดเพิ่มพลังงานผู้สูงวัยในญี่ปุ่น

วันใหม่  ไทยพีบีเอส - ชุดเพิ่มพลังงานผู้สูงวัยในญี่ปุ่น
15:52 | 1 ตุลาคม 2561

วันใหม่ ไทยพีบีเอส - ชุดเพิ่มพลังงานผู้สูงวัยในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เนื่องจากมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดมีการพัฒนาคิดค้นชุดหุ่นยนต์ที่ช่วยเพิ่มพลังในการยกสิ่งของให้กับพนักงานที่อายุมาก...

ก(ล)างเมือง - ซาโยนาระ รถไฟขบวนสุดท้าย

ก(ล)างเมือง - ซาโยนาระ รถไฟขบวนสุดท้าย
10:34 | 17 กุมภาพันธ์ 2563

ก(ล)างเมือง - ซาโยนาระ รถไฟขบวนสุดท้าย

ปัจจุบัน "ญี่ปุ่น" ถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก โดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับข้อกฎหมาย และกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย ไม่ว่าจะ...

ก(ล)างเมือง - ซาโยนาระ รถไฟขบวนสุดท้าย

ก(ล)างเมือง - ซาโยนาระ รถไฟขบวนสุดท้าย
21:27 | 14 ตุลาคม 2563

ก(ล)างเมือง - ซาโยนาระ รถไฟขบวนสุดท้าย

ปัจจุบัน "ญี่ปุ่น" ถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก โดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับข้อกฎหมาย และกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย ไม่ว่าจะ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)