ผลการค้นหา

"สูงวัยใจเกินร้อย"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

สูงวัยใจเกินร้อย

สูงวัยใจเกินร้อย
08:21 | 3 เมษายน 2564

สูงวัยใจเกินร้อย

ติดตามชม สูงวัยใจเกินร้อย ได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/Lui...

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : เผือกแปรรูป

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : เผือกแปรรูป
05:55 | 28 พฤศจิกายน 2563

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : เผือกแปรรูป

พาไปชิมเผือกหอมทอดกรอบ ๆ ของกลุ่มแม่บ้านสูงวัยที่การันตีว่า เผือกคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาดี๊ดีและมีความสุข ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ทุกวันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง http:/...

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : สูงวัยสร้างชุมชน

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : สูงวัยสร้างชุมชน
09:42 | 24 ตุลาคม 2562

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : สูงวัยสร้างชุมชน

พาทุกคนไปเรียนรู้ต้นแบบของการนำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญ ในด้านทำการเกษตรของผู้สูงอายุมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ทุกวันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง...

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : โครงการขยะทอง

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : โครงการขยะทอง
11:34 | 1 พฤศจิกายน 2562

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : โครงการขยะทอง

โครงการรณรงค์ให้คัดแยกขยะ ของชุมชนบ้านเลี้ยว ตำบลงิม จังหวัดพะเยา ที่จัดการปัญหาขยะที่มีในชุมชนให้ลดและหมดไป ด้วยการนำขยะมาบริจาค ส่วนหนึ่งขาย อีกหนึ่งส่วนนำกลับมาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ทุกวันพฤหัสบดี - ...

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : ลีลาศเพื่อสุขภาพ
11:43 | 1 มีนาคม 2563

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : ลีลาศเพื่อสุขภาพ

พบกับผู้สูงวัยจากบ้านสนามชัย ต.เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี ที่จะมาชวนทุกคนออกกำลังกาย ขยับแข้งขยับขา โยกย้ายสายสะโพกด้วยการเต้นลีลาศ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ อีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชน ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี...

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : ปิ่นโตส่งความสุข

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : ปิ่นโตส่งความสุข
11:48 | 1 มีนาคม 2563

ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี - สูงวัยใจเกินร้อย : ปิ่นโตส่งความสุข

พาไปพบกับนักเรียนสูงวัยที่ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่นอกจากจะเปิดให้ผู้สูงวัยเรียนรู้วิชาชีพและวิชาชีวิต ยังจัดทำโครงการดีๆ ส่งมอบความสุขระหว่างผู้สูงวัยด้วยกันเอง ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ทุกวันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เว...

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : วิชาคัดแยกขยะของผู้สูงวัย

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : วิชาคัดแยกขยะของผู้สูงวัย
21:45 | 29 กันยายน 2563

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : วิชาคัดแยกขยะของผู้สูงวัย

ไปเรียนรู้กระบวนการคัดแยกขยะกับผู้สูงอายุ ที่ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่มีวิชาการคัดแยกขยะถูกบรรจุให้เป็นวิชาที่ผู้สูงอายุต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เหตุผลคืออะไร ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ทุกวันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เวลา 1...

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : Exercise สไตล์สูงวัย ต.เจ็ดเสมียน ราชบุรี

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : Exercise สไตล์สูงวัย ต.เจ็ดเสมียน ราชบุรี
15:07 | 6 สิงหาคม 2563

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : Exercise สไตล์สูงวัย ต.เจ็ดเสมียน ราชบุรี

สูงวัยใจเกินร้อย : พาไปที่บ้านสนามชัย ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อพบกับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่รวมตัวกันสร้างสรรค์การแสดง "รำวง" ที่ทำให้หัวใจของพวกเขากลับมากระชุ่มกระชวย และสติปัญญาของผู้สูงอายุ ยังคงทำงานได้เต็มที่ เรียกการแสดงนี้ว่า "รำวงสลับ...

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : หลัก 3ร ของผู้สูงวัย

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : หลัก 3ร ของผู้สูงวัย
13:20 | 4 มกราคม 2564

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : หลัก 3ร ของผู้สูงวัย

ไปถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กับการใช้หลัก 3ร แต่ละ ร นั้นคืออะไรบ้าง และมีประโยชน์ต่อผู้สูงวัยอย่างไรบ้าง ติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี ทุกวันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เ...

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : สูงวัยกับสมุนไพรเก้าหม้อ

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : สูงวัยกับสมุนไพรเก้าหม้อ
20:37 | 12 มิถุนายน 2564

ลุยไม่รู้โรย - สูงวัยใจเกินร้อย : สูงวัยกับสมุนไพรเก้าหม้อ

สูงวัยใจเกินร้อย : กลุ่มผู้สูงอายุแห่งบ้านเด่นภูเวียง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รวมตัวกันอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพรที่หลากหลายของชุมชนและนำไปปรุงเป็น "ยาต้มสมุนไพร 9 หม้อ" จะมีสรรพคุณอย่างไรติดตามชมได้ในรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี วันพฤหัสบดีที่ ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)