ผลการค้นหา

"หัวไชเท้าอินทรีย์"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

มหาอำนาจบ้านนา - หัวไชเท้าอินทรีย์ อร่อยทะลุฟ้า

มหาอำนาจบ้านนา - หัวไชเท้าอินทรีย์ อร่อยทะลุฟ้า
12:18 | 4 เมษายน 2564

มหาอำนาจบ้านนา - หัวไชเท้าอินทรีย์ อร่อยทะลุฟ้า

"พี่ไพบูลย์" เกษตรกรผู้ที่อยากปรับเปลี่ยนการทำเกษตรจากการทำแบบเคมี ให้ชาวบ้านหันมาทำแบบอินทรีย์เพื่อสุขภาพของคนปลูกและส่งต่ออาหารดี ๆ ไปยังผู้บริโภค แต่เดิมบริเวณนี้ทำเกษตรแบบเคมี เมื่อชาวบ้านใช้สารเคมีเป็นเวลานานทำให้สุขภาพแย่ลง ความอุดมสมบูรณ์ของพื...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)