ผลการค้นหา

"เกลอสวน-เกลอเล"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ออกอากาศ 5 ก.ย. 60

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ออกอากาศ 5 ก.ย. 60
04:21 | 12 มีนาคม 2562

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ออกอากาศ 5 ก.ย. 60

เกษตรกรรุ่นใหม่ บนที่ดิน สปก.ชุมพรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร คิดค้น โครงการ "สจล.ชุมพรโมเดล" เพื่อเปิดโอกาสให้ คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้แนวทางการทำเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ก่อนจ...

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - จากเรือกสวนถึงทะเล

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - จากเรือกสวนถึงทะเล
15:53 | 3 กรกฎาคม 2562

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - จากเรือกสวนถึงทะเล

ในอดีต จ.นครศรีธรรมราชมีการสอนให้คนเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อหนุนชีวิตกันทั้งในยามสุขทุกข์ โดยการผูกเกลอ หากปัจจุบันมีนักธุรกิจที่ปรับประยุกต์เอาวิธีการนี้มาใช้ในการเชื่อมสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักษ์แผ่นดินถิ่นเกิดและการดำ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)