ผลการค้นหา

"เก็บสะตอ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว ( 28 ก.ย. 61)

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว ( 28 ก.ย. 61)
15:44 | 5 มิถุนายน 2563

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว ( 28 ก.ย. 61)

ประเด็นวันนี้วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ออกผลิตภัณฑ์จ๊อปลา สร้างมูลค่าเพิ่มในช่วงปลานิลราคาตกชาวบ้านใน ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ หารายได้เสริมจากการจับปูนาขาย ชุมชนทั่วไทย : รพ.สวนปรุงคิดค้นแคลเซียมจากเปลือกไข่ - ถั่วเน่านักวิ...

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ตะลุยทั่วไทย : แกงสะตอขูด

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ตะลุยทั่วไทย : แกงสะตอขูด
10:22 | 11 เมษายน 2563

ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย - ตะลุยทั่วไทย : แกงสะตอขูด

คุณสมสัณห์ เอี่ยมศิลป์ ตามชาวบ้าน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ไปเก็บสะตอพื้นบ้าน หรือสะตอป่า ซึ่งเป็นสะตอเก่าแก่ดั้งเดิม ที่คนรุ่นปู่รุ่นย่าได้ปลูกไว้ จากนั้นนำสะตอที่ได้ไปทำอาหารพื้นบ้านที่เรียกว่า "แกงสะตอขูด" และ "สะตอผัดกะปิ" ติดตามข่าวค่ำ มิติใหม่ท...

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ค. 62)

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ค. 62)
17:33 | 10 ตุลาคม 2562

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ค. 62)

ยาจีนสูตรแปลกที่ตลาดน้ำหลัก 5พาเที่ยวตลาดน้ำหลัก 5 จ.ราชบุรี มีสูตรสมุนไพรไทยและจีน ทำจากตุ๊กแกตากแห้งและแมลงสาบคั่ว อาชีพรับจ้างปีนเก็บสะตอรายได้ดีแม้เสี่ยงไปดูการปีนเก็บสะตอ อาชีพเสี่ยงแต่รายได้ดีหลักพันต่อวัน ที่เกาะพยาม จ.ระนองชุมชนทั่วไทย : เที่...

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (20 ก.ย. 59)

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (20 ก.ย. 59)
11:37 | 1 มีนาคม 2560

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (20 ก.ย. 59)

ประเด็นข่าว ไปรู้จัก"ตำนานลาบยโส" หาคำตอบว่า ทำไมชื่อของลาบยโสธร มีอยู่เกือบทุกจังหวัด และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ขณะที่ทางจังหวัดยกระดับอาหารพื้นบ้านให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามชาวบ้านที่ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมรา...

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (20 ก.ย. 59)

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (20 ก.ย. 59)
14:46 | 21 สิงหาคม 2563

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (20 ก.ย. 59)

ประเด็นข่าวไปรู้จัก"ตำนานลาบยโส" หาคำตอบว่า ทำไมชื่อของลาบยโสธร มีอยู่เกือบทุกจังหวัด และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ขณะที่ทางจังหวัดยกระดับอาหารพื้นบ้านให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามชาวบ้านที่ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)