ผลการค้นหา

"เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

The North องศาเหนือ - เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่​

The North องศาเหนือ - เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่​
08:22 | 16 ตุลาคม 2563

The North องศาเหนือ - เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่​

เรื่องราวของ "เบตตี้" และกลุ่มเพื่อนๆ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อีกตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันหลังให้ชีวิตในเมือง กลับมาพลิกฟื้นวิถีเกษตรในบ้านเกิด ผ่านการเรียนรู้จากภูมิปัญญาเดิมร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตร และองค์ความรู้สมัยใหม่ รวมถึงใช้การตลาดอย่างคนยุค ...

ภูมิภาค 3.0 - บาลา-ยังยิ้ม, เซบาย สบายดี, เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่

ภูมิภาค 3.0 - บาลา-ยังยิ้ม, เซบาย สบายดี, เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่
23:34 | 31 สิงหาคม 2560

ภูมิภาค 3.0 - บาลา-ยังยิ้ม, เซบาย สบายดี, เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่

สัปดาห์นี้ ชวนติดตามความผูกพันของผู้คนต่อทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่ จ.นราธิวาส จ.ยโสธร และจ.เชียงรายเริ่มต้นที่ป่าฮาลา-บาลา ผืนป่าดิบชื้นที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทย และถือเป็น "แอมะซอนแห่งเอเชีย" อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บา...

ภูมิภาค 3.0 - บาลา-ยังยิ้ม, เซบาย สบายดี, เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่

ภูมิภาค 3.0 - บาลา-ยังยิ้ม, เซบาย สบายดี, เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่
13:07 | 15 ตุลาคม 2563

ภูมิภาค 3.0 - บาลา-ยังยิ้ม, เซบาย สบายดี, เบตตี้ 4.0 เกษตรกรพันธุ์ใหม่

สัปดาห์นี้ ชวนติดตามความผูกพันของผู้คนต่อทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่ จ.นราธิวาส จ.ยโสธร และจ.เชียงรายเริ่มต้นที่ป่าฮาลา-บาลา ผืนป่าดิบชื้นที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทย และถือเป็น "แอมะซอนแห่งเอเชีย" อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บา...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)