ผลการค้นหา

"เพลงก้าวชิดก้าว"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

คิดสนุก - น้องรดา

คิดสนุก - น้องรดา
06:38 | 13 ตุลาคม 2563

คิดสนุก - น้องรดา

พบกับสมาชิกคิดส์สนุก "น้องรดา" ที่จะมารับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ และไปยืดเส้นยืดสายกับเพลงก้าวชิดก้าว จากนั้นรับฟังคำแนะนำดี ๆ ของผู้ปกครองเหล่าสมาชิกคิดส์สนุก ต่อด้วยช่วงสมาชิกประจำวัน ที่สมาชิกคิดส์สนุก "น้องแอมป์" จะมาเรื่องราวสนุก ๆ ในหัวข้อ ส...

คิดสนุก - น้องเกล

คิดสนุก - น้องเกล
06:41 | 13 ตุลาคม 2563

คิดสนุก - น้องเกล

พบกับสมาชิกคิดส์สนุก "น้องเกล" ที่รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ และสนุกไปกับการเต้นเพลงก้าวชิดก้าว จากนั้นรับฟังคำแนะนำดี ๆ ของผู้ปกครอง เหล่าสมาชิกคิดส์สนุก ต่อด้วยช่วงสมาชิกประจำวัน ที่สมาชิกคิดส์สนุก "น้องน้ำอบ" จะมาเรื่องสนุก ๆ ในหัวข้อสิ่งแวดล้อ...

คิดสนุก - น้องเกล

คิดสนุก - น้องเกล
06:37 | 13 ตุลาคม 2563

คิดสนุก - น้องเกล

วันนี้สมาชิกคิดส์สนุก "น้องเกล" รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ ไปยืดเส้นยืดสายกับเพลงก้าวชิดก้าว จากนั้นรับฟังคำแนะนำดี ๆ ของผู้ปกครองเหล่าสมาชิกคิดส์สนุก ต่อด้วยช่วงสมาชิกประจำวัน สมาชิกคิดส์สนุก "น้องไนน์" จะมาเรื่องราวสนุก ๆ ในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมที...

คิดสนุก - น้องรดา

คิดสนุก - น้องรดา
06:43 | 13 ตุลาคม 2563

คิดสนุก - น้องรดา

พบกับสมาชิกคิดส์สนุก "น้องรดา" ที่รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ และไปสนุกกับการเต้นไปกับเพลงก้าวชิดก้าว จากนั้นรับฟังคำแนะนำดี ๆ จากผู้ปกครองของเหล่าสมาชิกคิดส์สนุก ที่จะมาพูดในเรื่องการแบ่งปันและการแสดงความรัก ความสนุกของรายการคิดส์สนุกยังไม่หมดมีเพ...

คิดสนุก - น้องกั้ง

คิดสนุก - น้องกั้ง
17:55 | 14 พฤศจิกายน 2563

คิดสนุก - น้องกั้ง

วันนี้สมาชิกคิดส์สนุก "น้องกั้ง" รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ และไปยืดเส้นยืดสายกับเพลงก้าวชิดก้าว จากนั้นรับฟังคำแนะนำดี ๆ ของผู้ปกครองเหล่าสมาชิกคิดส์สนุก ต่อด้วยช่วงสมาชิกประจำวันที่สมาชิกคิดส์สนุก "น้องณดา" จะมาเล่าเรื่องราวสนุก ๆ ในหัวข้อจังหวั...

คิดสนุก - น้องกั้ง

คิดสนุก - น้องกั้ง
17:49 | 21 มกราคม 2564

คิดสนุก - น้องกั้ง

วันนี้สมาชิกคิดส์สนุก "น้องกั้ง" จะมารับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ ไปยืดเส้นยืดสายกับเพลงก้าวชิดก้าว จากนั้นรับฟังคำแนะนำดี ๆ ของผู้ปกครองเหล่าสมาชิกคิดส์สนุก ต่อด้วยช่วงสมาชิกประจำวันที่สมาชิกคิดส์สนุก "น้องดีเทล" จะมาพูดเรื่องราวสนุก ๆ ในหัวข้อ สิ่...

คิดสนุก - จังหวัดที่ชอบของน้องถิงถิง

คิดสนุก - จังหวัดที่ชอบของน้องถิงถิง
19:11 | 12 ตุลาคม 2563

คิดสนุก - จังหวัดที่ชอบของน้องถิงถิง

วันนี้สมาชิกคิดส์สนุก "น้องกั้ง" รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ และไปยืดเส้นยืดสายกับเพลงก้าวชิดก้าว จากนั้นไปรับฟังคำแนะนำดี ๆ ของผู้ปกครองเหล่าสมาชิกคิดส์สนุก ต่อด้วยช่วงสมาชิกประจำวันที่สมาชิกคิดส์สนุก "น้องถิงถิง" จะมาเล่าเรื่องราวสนุก ๆ ในหัวข้อ ...

คิดสนุก - สิ่งที่ไม่ควรทำขณะกินข้าว

คิดสนุก - สิ่งที่ไม่ควรทำขณะกินข้าว
19:13 | 12 ตุลาคม 2563

คิดสนุก - สิ่งที่ไม่ควรทำขณะกินข้าว

พบกับสมาชิกคิดส์สนุกน้องกั้ง ที่รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ จากนั้นไปยืดเส้นยืดสายกับช่วง คิดสนุก เพลงสนุก กับเพลง ก้าวชิดก้าว และจากนั้นมารับฟังคำแนะนำดี ๆ ของผู้ปกครองของน้องแอนฟิลด์และน้องโป๊ยเซียน ที่จะมาฝากสิ่งที่ไม่ควรทำขณะเด็ก ๆ กินข้าว ต่อด...

คิดสนุก - พี่น้องต้องรักกัน

คิดสนุก - พี่น้องต้องรักกัน
17:12 | 17 กุมภาพันธ์ 2564

คิดสนุก - พี่น้องต้องรักกัน

วันนี้สมาชิกคิดส์สนุกน้องเกลรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการ และไปยืดเส้นยืดสายกับเพลงก้าวชิดก้าว จากนั้นรับฟังคำแนะนำดี ๆ ของผู้ปกครองน้องอันดา ที่มาฝากถึงเด็ก ๆ ที่มีพี่น้อง และผู้ปกครองของน้องมีมี้ ที่ฝากถึงเด็ก ๆ ในการทำความดีให้คุณปู่ คุณย่า คุณตา ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)