ผลการค้นหา

"เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

Localist ชีวิตนอกกรุง - เมล็ดพันธุ์ข้าว สมบัติชาวนา

Localist ชีวิตนอกกรุง - เมล็ดพันธุ์ข้าว สมบัติชาวนา
20:40 | 23 มีนาคม 2564

Localist ชีวิตนอกกรุง - เมล็ดพันธุ์ข้าว สมบัติชาวนา

เมื่อความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน คืออีกความมั่นคงของชาวนา แต่เมื่อวิถีการทำนาถูกปรับเปลี่ยน หลายอย่างไม่เหมือนเดิม ความพยายามในการรื้อฟื้น จัดเก็บ และดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน จึงเป็นภารกิจของชาวนา จากการรักษาเพื่อจัดเก็บ สู่การส่งต่อและสร้าง...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)