ผลการค้นหา

"เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร
14:15 | 7 มิถุนายน 2565

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร เต้ยกับเตย เรียนรู้เรื่องราวของเมืองจิตตนคร โดยมี คุณปู่ เป็นผู้เล่าเรื่องให้เด็กๆ ฟัง เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับส่วนสำคัญต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเมืองจิตตนคร จุดศูนย์กลางของเมืองคือเจ้าเมืองจิตตนคร และระบบสื่อ...

สอนศิลป์ - ​เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร

สอนศิลป์ - ​เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร
13:44 | 13 มีนาคม 2564

สอนศิลป์ - ​เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร

สวัสดีน้องๆ ชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับ วันนี้พี่โจมีการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องหนึ่งมาแนะนำให้น้องๆได้ติดตามชมกัน นั่นก็คือเรื่อง เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ซึ่งมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อ มโน มีลักษณะมีหนวดมีเครา และสวมหมวกทรงสูง ตัวละครตัวนี้เป็นผู้ควบคุมตา หู จมู...

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - นิวรณ์ 5, จิตตภาวนา

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - นิวรณ์ 5, จิตตภาวนา
14:37 | 8 กันยายน 2563

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - นิวรณ์ 5, จิตตภาวนา

ตอนที่ 20 นิวรณ์ 5สมุทัยได้สร้างนิวรณ์ 5 ขึ้นเพื่อล่อหลอกชาวเมืองให้ลุ่มหลงกันยิ่งขึ้นประกอบด้วย กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉาตอนที่ 21 จิตตภาวนาคู่บารมีเห็นความวุ่นวายในเมืองมากขึ้นเนื่องจากพลังอำนาจของสมุทัยที่เพิ่มขึ้น จึงเข้...

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - การต่อสู้ของสองกองทัพใหญ่, อวสานแห่งจิตตนคร

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - การต่อสู้ของสองกองทัพใหญ่,  อวสานแห่งจิตตนคร
23:15 | 23 มีนาคม 2564

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - การต่อสู้ของสองกองทัพใหญ่, อวสานแห่งจิตตนคร

ตอนที่ 28 การต่อสู้ของสองกองทัพใหญ่กองทัพใหญ่สังโยชน์ทั้ง 10 กองทัพน้อยเข้าโจมตีกองทัพใหญ่มรรคตามคำสั่งของสมุทัย เพื่อจะยึดดินแดนรวมถึงถนนสี่แพร่ง ที่ตั้งของวังเจ้าเมืองที่มีกองทัพใหญ่มรรคตั้งอยู่ แต่กองทัพใหญ่มรรคได้เตรียมพร้อมอยู่แล้ว จึงต่อสู้ป้อง...

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - สองทัพใหญ่เตรียมกำลัง, อาการแปรปรวนในจิตตนคร

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - สองทัพใหญ่เตรียมกำลัง, อาการแปรปรวนในจิตตนคร
22:41 | 18 พฤศจิกายน 2563

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - สองทัพใหญ่เตรียมกำลัง, อาการแปรปรวนในจิตตนคร

ตอนที่ 22 สองทัพใหญ่เตรียมกำลังคู่บารมีหาทางปราบปรามคู่อาสวะกับสมุทัยและพรรคพวกให้เด็ดขาด จึงบำเพ็ญบารมีให้กล้าแข็งขึ้น สะสมความดีขึ้นตามลำดับ ทำจิตตภาวนาและสร้างกองกำลังฝ่ายมรรค ทางฝั่งสมุทัยกับคู่อาสวะก็สะสมกำลังฝ่ายชั่ว จัดเป็นกองทัพสังโยชน์ขึ้นตอ...

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - จิตตนคร นครหลวงของโลก, คู่บารมีกับสมุทัยผู้ฉ้อฉล

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - จิตตนคร นครหลวงของโลก, คู่บารมีกับสมุทัยผู้ฉ้อฉล
10:40 | 30 สิงหาคม 2563

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - จิตตนคร นครหลวงของโลก, คู่บารมีกับสมุทัยผู้ฉ้อฉล

บทนำ จิตตนคร นครหลวงของโลกเต้ยกับเตย เรียนรู้เรื่องราวของเมืองจิตตนคร โดยมีคุณปู่ เป็นผู้เล่าเรื่องให้เด็กๆ ฟัง เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับส่วนสำคัญต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเมืองจิตตนคร จุดศูนย์กลางของเมืองคือเจ้าเมืองจิตตนคร และระบบสื่อสารชั้นนอก ชั้นใน ...

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - พระมหาสัตว์ผจญมาร, จิตตนครสองศาสนา

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - พระมหาสัตว์ผจญมาร, จิตตนครสองศาสนา
13:03 | 3 กันยายน 2563

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - พระมหาสัตว์ผจญมาร, จิตตนครสองศาสนา

ตอนที่ 14 พระมหาสัตว์ผจญมารคู่บารมีพาเตยกับเต้ยไปทำสิ่งดีงาม พร้อมกับเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้ฟัง ตั้งแต่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญพระบารมี 10 ประการ ในขณะที่ฝ่ายคู่อาสวะและสมุทัยก็พยายามชักชวนชาวเมืองให้หลงไปตามแผนการของตนอย่างไม่ลดละตอนที่ 15...

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - สวรรค์ชั้น 6, เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงอำนาจ

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - สวรรค์ชั้น 6, เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงอำนาจ
22:14 | 1 มีนาคม 2564

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - สวรรค์ชั้น 6, เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงอำนาจ

ตอนที่ 16 สวรรค์ชั้น 6คู่บารมีเล่าประวัติของสมุทัยว่าเป็นราชาฝ่ายหนึ่งในสวรรค์ชั้น 6 และเป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกตอนที่ 17 เมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงอำนาจเตยกับเต้ยเที่ยวชมเมืองทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการสับเปลี่ยนการปกครอง เพราะทั้งสองฝ่ายพยายามแย่ง...

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - หิริ โอตตัปปะ, แผนการยึดเมืองของสมุทัย

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - หิริ โอตตัปปะ, แผนการยึดเมืองของสมุทัย
18:44 | 20 พฤศจิกายน 2563

เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร - หิริ โอตตัปปะ, แผนการยึดเมืองของสมุทัย

ตอนที่ 6 หิริ โอตตัปปะเมื่อโลโภปรากฏตัวออกมาหิริ โอตตัปปะ ธรรมะฝ่ายดีจึงเข้ามาขับไล่โลโภออกไปจากใจชาวบ้าน ทำให้ไม่คิดอยากขโมยของๆ ใครอีก เด็กๆ จึงได้เรียนรู้โทษของความโลภ และรู้ว่าคนเราต้องมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปตอนที่ 7 แผนการยึดเมืองของสมุทัยเ...

นารีกระจ่าง - เข้าถึงธรรมะอย่างเข้าใจ ผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร"

นารีกระจ่าง - เข้าถึงธรรมะอย่างเข้าใจ ผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร"
23:15 | 24 ธันวาคม 2562

นารีกระจ่าง - เข้าถึงธรรมะอย่างเข้าใจ ผ่านการ์ตูนแอนิเมชัน "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร"

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ถ่ายทอดที่มาของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” การ์ตูนที่สื่อสารธรรมะผ่านตัวละครแต่ละตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ออกฉายทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง โดยวันพุธที่ 8 ก.พ....

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

จากบทพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช” สู่การ์ตูนแอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี 20.30 น. เริ่ม 8 ก.พ.นี้

จากบทพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช” สู่การ์ตูนแอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี 20.30 น. เริ่ม 8 ก.พ.นี้
21:21 | 5 ธันวาคม 2561

จากบทพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช” สู่การ์ตูนแอนิเมชันชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี 20.30 น. เริ่ม 8 ก.พ.นี้

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ผลิตในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชันโดยกลุ่มจิตอาสา ให้ประชาชนสามารถติดตามชม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนผ่านตัวละครไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)