ผลการค้นหา

"เสาวนีย์ จิตต์หมวด"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 24 พ.ค. 61)

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 24 พ.ค. 61)
15:33 | 17 กันยายน 2563

บ่ายโมง ตรงประเด็น - ประเด็นข่าว ( 24 พ.ค. 61)

พูดคุยกับคุณเสาวนีย์ จิตต์หมวด และ คุณพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ถึงการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ สถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนใต้ และการถักทอสันติภาพ ถักทอพหุวัฒนธรรมติดตามได้ในรายการบ่ายโมง ตรงประเด็น วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 13.30 น. ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)