ผลการค้นหา

"แม่น้ำซีเจียง"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

มหัศจรรย์แดนมังกร - เมืองอู๋โจว

มหัศจรรย์แดนมังกร - เมืองอู๋โจว
14:27 | 8 มิถุนายน 2564

มหัศจรรย์แดนมังกร - เมืองอู๋โจว

“เมืองอู๋โจว” เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เคยมีความเจริญทางการค้ามาตั้งแต่ยุคโบราณของมณฑลกว่างซี เนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งเป็น เส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างกว่างซีกับ กวางตุ้ง เมืองอู๋โจวอยู่ในมณฑลกว่างซี แต่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ชาวบ้านส่วนใหญ่ใ...

มหัศจรรย์แดนมังกร - พลังแห่งชีวิต

มหัศจรรย์แดนมังกร - พลังแห่งชีวิต
13:08 | 27 กุมภาพันธ์ 2564

มหัศจรรย์แดนมังกร - พลังแห่งชีวิต

หวางหาวโจว และ ส่านเถ้อหมี่ ได้พายเรือยางจากแม่น้ำจูเจียงมาที่โค้งแรกของแม่น้ำซีเจียงที่ชื่อ หงสุ่ยเหอ พวกเขาอยากรู้ว่าทำไมแม่น้ำหงสุ่ยเหอที่เดิมมีสายน้ำเป็นสีแดง แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นแม่น้ำสีเขียวไปแล้ว อูลี่เหวิน นักกีฬาทางน้ำ ไม่เพียงพึงพอใจในทักษ...

มหัศจรรย์แดนมังกร - ท่าเรือ

มหัศจรรย์แดนมังกร - ท่าเรือ
01:53 | 4 ตุลาคม 2563

มหัศจรรย์แดนมังกร - ท่าเรือ

น้ำขึ้นน้ำลงมีประโยชน์ต่อการจอดเรือ เมื่อเรือจำนวนมากจอดไว้ด้วยกัน ก็ได้ก่อให้เกิดเป็นท่าเรือ ซึ่งท่าเรือในแม่น้ำซีเจียงเชื่อมโยงกับอดีตและปัจจุบัน มันได้เขียนเรื่องราวให้เราได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและแม่น้ำซีเจียง กฏของธรรมชาติที่ผู้คนจะ...

มหัศจรรย์แดนมังกร - เฝ้ามอง

มหัศจรรย์แดนมังกร - เฝ้ามอง
08:45 | 30 กันยายน 2563

มหัศจรรย์แดนมังกร - เฝ้ามอง

ลุ่มแม่น้ำซีเจียง หนึ่งในพื้นที่ชีวภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจีน ในพื้นที่กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ธรรมชาติและมนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยกัน ณ ที่แห่งนี้ มีผู้คนเต็มไปด้วยศรัทธา บ้างก็ตามหาความฝัน ชาวเมืองที่รักและหวงแหนถิ่นกำเนิด เป็นเส้นทางที่ผู...

มหัศจรรย์แดนมังกร - หอมหวาน

มหัศจรรย์แดนมังกร - หอมหวาน
20:03 | 24 กุมภาพันธ์ 2564

มหัศจรรย์แดนมังกร - หอมหวาน

กว่า 100 ปีมาแล้ว ที่แม่น้ำซีเจียงได้หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินทางใต้ของจีนให้อุดมสมบูรณ์ อากาศที่อบอุ่นและมีฝนตกชุกเกือบทั้งปี ทำให้ลุ่มแม่น้ำซีเจียงมีสิ่งหนึ่งที่หอมอร่อยเป็นพิเศษหล่อฮังก๊วย เติบโตในหมู่บ้านหลงซาน บนยอดเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50...

มหัศจรรย์แดนมังกร - ผืนดินที่ชุ่มชื้น

มหัศจรรย์แดนมังกร - ผืนดินที่ชุ่มชื้น
14:03 | 27 กุมภาพันธ์ 2564

มหัศจรรย์แดนมังกร - ผืนดินที่ชุ่มชื้น

ผูขุย สมุนไพรที่เป็นสมบัติล้ำค่าในการรักษาโรคมะเร็ง เติบโตบนต้นไม้ใหญ่ ปาล์มพัดจีนที่สูงกว่า 5 เมตรขึ้นไป "โจวคังไท้" ใช้เพียงอุปกรณ์ง่าย ๆ ของเขาในการเก็บเกี่ยว อุปกรณ์แบบนี้สามารถช่วยให้เขาเก็บเกี่ยวผูขุยได้ราบรื่นจริงหรือ ณ พื้นที่ชุ่มน้ำฮุ่ยเซียน...

มหัศจรรย์แดนมังกร - วิถีชีวิตทางสายน้ำ

มหัศจรรย์แดนมังกร - วิถีชีวิตทางสายน้ำ
13:08 | 27 กุมภาพันธ์ 2564

มหัศจรรย์แดนมังกร - วิถีชีวิตทางสายน้ำ

บริเวณลุ่มน้ำแห่งแม่น้ำซีเจียงนั้น หัวหน้าครอบครัวได้พยายามเสาะแสวงหาความสุขให้กับครอบครัว พวกเขาเหล่านั้น ไม่กลัวต่อความลำบาก ไม่กลัวความเสี่ยงอันตราย ชาวประมงและนักเดินเรือที่ต้องต่อสู้กับสายน้ำของแม่น้ำซีเจียง พวกเขามีความสามารถที่จะดำน้ำลงไป 20 ก...

มหัศจรรย์แดนมังกร - ความมีชีวิตชีวา

มหัศจรรย์แดนมังกร - ความมีชีวิตชีวา
06:16 | 30 มกราคม 2564

มหัศจรรย์แดนมังกร - ความมีชีวิตชีวา

ประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากที่สุดในซีกโลกเหนือในทวีปเอเชียตะวันออก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ประเทศจีนค้นพบมี 25 สายพันธุ์ มีถึง 8 สายพันธุ์ที่พบในแถบลุ่มแม่น้ำซีเจียง เขาหลงหู่เป็น 1 ใน 4 สถานที่ ที่ถูกพบว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของฝูง...

มหัศจรรย์แดนมังกร - กลิ่นหอมหมื่นลี้

มหัศจรรย์แดนมังกร - กลิ่นหอมหมื่นลี้
17:19 | 18 พฤษภาคม 2564

มหัศจรรย์แดนมังกร - กลิ่นหอมหมื่นลี้

ลุ่มแม่น้ำซีเจียงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดอกมะลิ โป๊ยกั้ก อบเชย ไม้จันทน์ เครื่องเทศกลิ่นหอมจากธรรมชาติเหล่านี้ เป็นสิ่งตอบแทนที่ผืนแผ่นดินได้รับความอุดมสมบูรณ์มาจากแม่น้ำซีเจียง และเป็นการตอบแทนแก่มนุษย...

มหัศจรรย์แดนมังกร - ชนบท

มหัศจรรย์แดนมังกร - ชนบท
22:43 | 16 มีนาคม 2564

มหัศจรรย์แดนมังกร - ชนบท

ในลุ่มน้ำซีเจียงที่ยาวกว่า 2,200 กิโลเมตร ได้นำพาให้ทุกเชื้อชาติมาผสมผสานและบรรจบกัน บนชายฝั่ง ผู้คนสร้างบ้าน สร้างอาณาเขต ก่อตั้งชุมชนจนกลายเป็นอารยธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชาวซีเจียงนั้นมีความหวงแหนและต่างร่วมกันปกป้องหมู่บ้านเก่าแห่งนี้ ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)