ผลการค้นหา

"โรคที่เกิดจากยุง"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด - คิดส์เรียนรู้ : ยุงกินเลือดตลอดเวลาหรือไม่

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด - คิดส์เรียนรู้ : ยุงกินเลือดตลอดเวลาหรือไม่
20:48 | 17 พฤศจิกายน 2562

Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด - คิดส์เรียนรู้ : ยุงกินเลือดตลอดเวลาหรือไม่

ยุงเหล่านี้ไม่ใช่ยุงธรรมดา แต่เป็นยุงที่เพาะเลี้ยงในสถานที่พิเศษ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในพฤติกรรมของยุง ป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุง และควบคุมปริมาณการเกิดของยุงร้ายที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แล้วทำไมยุงถึงต้องกินเลือด แล้วยุงกินเลือดตลอดเวลาหรือไม่ ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)