ผลการค้นหา

"โรงเรียนศากยสาธก"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 : ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต - พุทธเถรวาท อัตลักษณ์ของชาวจักม่า

ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 : ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต - พุทธเถรวาท อัตลักษณ์ของชาวจักม่า
07:37 | 14 พฤศจิกายน 2562

ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 : ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต - พุทธเถรวาท อัตลักษณ์ของชาวจักม่า

โรงเรียนศากยสาธก เมืองกันจันปุระ รัฐตรีปุระ ประเทศอินเดีย เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ "อนิรุธ จักม่า" กับเพื่อนช่วยก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังเด็กจักม่ารุ่นใหม่ในอินเดีย ไม่ให้หลงลืมอัตลักษณ์ตัวเอง นั่นก็คือความเป็น "พุทธเถรวาท" ที่สืบท...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)