ผลการค้นหา

"​ห้องเรียนปีกกล้าขาแข็ง​"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ห้องเรียนปีกกล้าขาแข็ง

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ห้องเรียนปีกกล้าขาแข็ง
17:43 | 21 กรกฎาคม 2562

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ห้องเรียนปีกกล้าขาแข็ง

ห้องเรียนปีกกล้าขาแข็ง เป็นห้องเรียนนอกระบบที่จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม สําหรับเยาวชนบุคคลพิเศษ ซึ่งเป็นการเรียนด้วยแนวทางการศึกษาบําบัด และสังคมบําบัด ที่มีมุมมอง ต่อการพัฒนามนุษย์อย่างสมดุลรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เรียนรู้ทักษะช...

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ออกอากาศ 16 ส.ค. 60

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ออกอากาศ 16 ส.ค. 60
20:29 | 1 กันยายน 2562

แสงจากพ่อ น้อมศิระกราน เสด็จสู่สวรรคาลัย - ออกอากาศ 16 ส.ค. 60

ความคืบหน้าการก่อสร้างซุ้มดอกไม้จันทน์ ในกรุงเทพมหานครตอนนี้กำลังเริ่มก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน 100 ซุ้ม เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมถวายความอาลัยได้โดยสะดวกแล้ว ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างซุ้ม ซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ ให้เป็นมาตรฐา...

ทางนำชีวิต - ชุมชนแห่งความรัก

ทางนำชีวิต - ชุมชนแห่งความรัก
13:18 | 21 พฤษภาคม 2562

ทางนำชีวิต - ชุมชนแห่งความรัก

ห้องเรียนปีกกล้าขาแข็ง เป็นห้องเรียนที่จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเยาวชน บุคคลพิเศษ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ โดย คุณสุวรรณี อัศหทัย เป็นแกนนำ จากการที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ได้ร่วมกับเพื่อนเพื่อสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)