ผลการค้นหา

"Koyori"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - หัตถศิลป์ไทยกับญี่ปุ่น

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - หัตถศิลป์ไทยกับญี่ปุ่น
13:24 | 13 เมษายน 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - หัตถศิลป์ไทยกับญี่ปุ่น

ในโครงการ Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ได้เชิญที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นมาร่วมลงพื้นที่ ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะกับนักออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บทสรุปของ Takanao Todo ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่มีต่อการร่วมโครงการนี้เป็นอย่างไร เขาพบว่าทักษะและการสืบทอดน...

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - ตำนานและที่มาของ "ร่มบ่อสร้าง"

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - ตำนานและที่มาของ "ร่มบ่อสร้าง"
18:38 | 30 มีนาคม 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - ตำนานและที่มาของ "ร่มบ่อสร้าง"

"ร่ม" สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในจีน นิยมแพร่หลายอยู่ในยุโรป ร่มสามารถกันแดดกันฝน และยังบ่งบอกฐานะของผู้ใช้ร่มได้ ร่มยังสามารถบอกถึงความเก่าแก่ของชุมชนนั้น ๆ ในการเล่าเรื่องราวที่มาของร่มบ่อสร้าง งานหัตถกรรมของชาวบ้านที่มีตำนานเล่าขานถึงวิถีชีวิตข...

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - น้ำแร่ที่แจ้ซ้อน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - น้ำแร่ที่แจ้ซ้อน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
06:48 | 1 เมษายน 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - น้ำแร่ที่แจ้ซ้อน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

การนำเอาลักษณะเด่นของพื้นที่มาสร้างประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นการผสานเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่บวกกับสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ในแหล่งน้ำพุร้อน จุดหมายท่องเที่ยวที่โด่งดังของ อ.แจ้ซ้อน จ.ลำปาง พวกเขาได้นำเอาผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ มาต้มกับน้ำ...

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - โครเชต์ (Crochet)

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - โครเชต์ (Crochet)
13:27 | 13 เมษายน 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - โครเชต์ (Crochet)

มนุษย์เริ่มแรกรู้จักถักทอเครื่องนุ่งห่มได้อย่างไร หลังจากการค้นพบไหม นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม จึงเกิดอุปกรณ์สำหรับการถักทอตามมา ยุคแรก ๆ พัฒนาจากกระดูกสัตว์ ไม้เนื้อแข็ง จนกระทั่งเป็นวัสดุน้ำหนักเบาที่เราคุ้นเคยในชื่อของ "ไม้โครเชต์" ชมย้อนหลังได้ทา...

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - ธาตุไม้ ในชีวิตประจำวัน

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - ธาตุไม้ ในชีวิตประจำวัน
10:07 | 3 มิถุนายน 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - ธาตุไม้ ในชีวิตประจำวัน

ธาตุทั้ง 5 ต่างมีอยู่ในสรรพสิ่ง หากเรารู้จักพลังของธาตุต่าง ๆ และควบคุมให้เกิดความสมดุลก็จะทำให้ชีวิตนั้นดำเนินสอดคล้องอยู่กับธรรมชาติได้ งานหัตถศิลป์มากมายที่ทำจากไม้ ยังถูกประดิดประดอยด้วยกลายเป็นหัตถศิลป์ ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งการตกแต่ง ทำเป็นข้าวข...

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - "ชามตราไก่" แห่งเมืองลำปาง

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - "ชามตราไก่" แห่งเมืองลำปาง
11:11 | 1 เมษายน 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - "ชามตราไก่" แห่งเมืองลำปาง

การผลิตชามตราไก่ในยุคแรกนั้นไม่มีลวดลายอย่างที่เห็นในปัจจุบัน มันเป็นเพียงชามสีขาวธรรมดา เมื่อได้รับอิทธิพลงานฝีมือจากชาวจีน ซึ่งคล้องจองกับตำนานพื้นบ้านของคนลำปางที่ได้ฉายาว่าเป็น "เมืองไก่" ส่วนลวดลายของท้องถิ่นที่เพิ่มเข้ามาคือ ลวดลายผักชี สัปปะรด...

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - แต่งสีจากธรรมชาติ

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - แต่งสีจากธรรมชาติ
20:42 | 11 เมษายน 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - แต่งสีจากธรรมชาติ

เทรนด์ของการรักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ที่ไม่หยุดนิ่ง สำหรับการรังสรรค์สีสันให้กับสิ่งทอ ทดแทนการใช้สารเคมี หากเราได้เรียนรู้ที่จะนำเอาสรรพคุณจากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติมาใช้เช่น ต้นไม้, ดอกไม้, ไม้ผล, พืชผัก มาใช้ในกระบวนการย้อม...

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - กัญชง กับวิถีคนไทยเชื้อสายม้ง

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - กัญชง กับวิถีคนไทยเชื้อสายม้ง
19:00 | 4 เมษายน 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - กัญชง กับวิถีคนไทยเชื้อสายม้ง

หมู่บ้านแม่สาน้อยของชาวไทยเชื้อสายม้ง เดิมทีมีเพียง 100 หลังคาเรือน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2525 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้านให้มีรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น จนสามารถพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ พร้อม ๆ ไปกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจนธรรมชาต...

koyori ซีซัน 2

koyori ซีซัน 2
19:17 | 7 กรกฎาคม 2565

koyori ซีซัน 2

koyori ซีซัน 2 Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ซีซัน 2สารคดีที่จะพาคุณออกสำรวจงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาของครูช่างในถิ่นล้านนา กับการกลับมาใน ซีซัน 2 ของ Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ การมัดร้อยร่วมกันผลิตชิ้นงานร่วมสมัยในยุ...

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - จากก้อนดินสู่งานหัตถศิลป์

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - จากก้อนดินสู่งานหัตถศิลป์
13:54 | 28 มีนาคม 2564

koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ - จากก้อนดินสู่งานหัตถศิลป์

***รายการ koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ มีการจำกัดระยะเวลาที่ให้บริการชมย้อนหลัง เนื่องด้วยเงื่อนไขด้านลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ท่านสามารถรับชมย้อนหลังรายการ koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ตอน ฮ่อมเมืองแพร่ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 64 - 25 ม.ค....

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)