ผลการค้นหา

"LEAPS IN EVOLUTION"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน จุดกำเนิดสติปัญญา

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน จุดกำเนิดสติปัญญา
14:20 | 4 ธันวาคม 2562

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน จุดกำเนิดสติปัญญา

***ชมย้อนหลังสารคดีวิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน จุดกำเนิดสติปัญญา ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 29 ธ.ค. 61 (หลังรายการออกอากาศ)***# LEAPS IN EVOLUTION: Ep.3 And Finally,Intelligenceโฮโมซาเปียนส์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกที่มีสติปัญญาสูงจนสร้างอารยธรรมได้ การเดิน...

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน จุดกำเนิดสติปัญญา

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน จุดกำเนิดสติปัญญา
00:10 | 9 เมษายน 2564

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน จุดกำเนิดสติปัญญา

***ชมย้อนหลังสารคดีวิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน จุดกำเนิดสติปัญญา ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. - 29 ธ.ค. 61 (หลังรายการออกอากาศ)***# LEAPS IN EVOLUTION: Ep.3 And Finally,Intelligenceโฮโมซาเปียนส์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกที่มีสติปัญญาสูงจนสร้างอารยธรรมได้ การเดิน...

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน ต้นกำเนิดดวงตา

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน ต้นกำเนิดดวงตา
02:38 | 10 กุมภาพันธ์ 2563

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน ต้นกำเนิดดวงตา

***ชมย้อนหลังสารคดีวิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน ต้นกำเนิดดวงตา ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. - 27 ธ.ค. 61 (หลังรายการออกอากาศ)***# LEAPS IN EVOLUTION: Ep.1 The Origin of Eyesเมื่อ 500 ล้านปีก่อน จู่ ๆ บรรพบุรุษห่างไกลที่เคยไร้ดวงตาของเราก็เกิดพัฒนาตาขึ้น เป็นจุดส...

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน สายใยรักของแม่

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน สายใยรักของแม่
10:48 | 30 มกราคม 2563

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน สายใยรักของแม่

***ชมย้อนหลังสารคดีวิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน สายใยรักของแม่ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 28 ธ.ค. 61 (หลังรายการออกอากาศ)***# LEAPS IN EVOLUTION: Ep.2 Creation of Motherly Loveแม่มนุษย์เลี้ยงดูตัวอ่อนในมดลูก และให้นมทารกหลังเกิดแล้วอยู่นาน อะไรทำให้มนุษย์วิว...

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน ต้นกำเนิดดวงตา

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน ต้นกำเนิดดวงตา
01:36 | 28 มีนาคม 2564

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน ต้นกำเนิดดวงตา

***ชมย้อนหลังสารคดีวิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน ต้นกำเนิดดวงตา ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. - 27 ธ.ค. 61 (หลังรายการออกอากาศ)***# LEAPS IN EVOLUTION: Ep.1 The Origin of Eyesเมื่อ 500 ล้านปีก่อน จู่ ๆ บรรพบุรุษห่างไกลที่เคยไร้ดวงตาของเราก็เกิดพัฒนาตาขึ้น เป็นจุดส...

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน สายใยรักของแม่

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน สายใยรักของแม่
17:53 | 10 เมษายน 2564

โลกหลากมิติ - วิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน สายใยรักของแม่

***ชมย้อนหลังสารคดีวิวัฒนาการสะท้านโลก ตอน สายใยรักของแม่ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 28 ธ.ค. 61 (หลังรายการออกอากาศ)***# LEAPS IN EVOLUTION: Ep.2 Creation of Motherly Loveแม่มนุษย์เลี้ยงดูตัวอ่อนในมดลูก และให้นมทารกหลังเกิดแล้วอยู่นาน อะไรทำให้มนุษย์วิว...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)