ผลการค้นหา

"TREE STORIES"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก
21:42 | 6 มีนาคม 2561

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก

# TREE STORIES: Ep.3 (LES RACINES DE L'ENFANCE)เรื่องเล่าของต้นไลม์เริงระบำในเยอรมันและต้นไวท์ลีฟโอ๊กในอังกฤษ ทั้งสองต้นโตมาท่ามกลางการดูแลที่ต่างกัน ต้นหนึ่งโตขึ้นตามธรรมชาติ อีกต้นโดตภายใตการดูลของมนุษย์ ต้นหนึ่งเป็นศูนย์รวมของคนแสนหลากหลาย อีกต้นเ...

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน ผู้พิชิตกาลเวลา

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน ผู้พิชิตกาลเวลา
23:59 | 20 สิงหาคม 2561

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน ผู้พิชิตกาลเวลา

# TREE STORIES: Ep.4เรื่องเล่าของต้นมะกอกอายุกว่าพันปีที่ถูกปรับแต่งโดยมนุษย์ และต้นสนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 9,500 ปี ต้นไม้สองต้นนี้อยู่ห่างกัน 3,000 กิโลเมตร ต้นหนึ่งอยู่อย่างสันโดษท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย ส่วนอีกต้นได้รับการดูแลจากมนุษ...

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ
15:03 | 29 มีนาคม 2562

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ

# TREE STORIES: Ep.1 (LES MAITRES DE L'EAU)การเดินทางไปสองเมืองที่อยู่ห่างกัน แต่มีจุดร่วมคือมีต้นไม้ชนิดเดียวกันเก่าแก่เหมือนกันและที่สำคัญคือเสมือนเป็นจุดศูนย์รวมของประชากรที่อยู่รอบๆต้นไม้ ต้นไม้สำหรับผู้คนกลุ่มนี้นั้นมีอิทธิพลมาก สำหรับพวกเขาต้นไ...

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน พระเจ้าแห่งธรรมชาติ

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน พระเจ้าแห่งธรรมชาติ
11:30 | 2 กรกฎาคม 2562

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน พระเจ้าแห่งธรรมชาติ

# TREE STORIES: Ep.5เรื่องเล่าของต้นไม้สองต้น ต้นแรกคือต้นยูที่เป็นที่นิยมปลูกในสุสาน เนื่องจากมันเขียวตลอดทั้งปี ตอนนี้มันเป็นโพรง ขนาดที่คน 11 คนสามารถเข้าได้ และมันกำลังจะตาย เนื่องจากโดนยาฆ่าแมลงที่ปลิวมาตามลม ส่วนอีกต้นคือต้นโอ๊กที่ผู้คนเชื่อว่า...

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก
19:00 | 4 กรกฎาคม 2562

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก

# TREE STORIES: Ep.3เรื่องเล่าของต้นไลม์เริงระบำในเยอรมันและต้นไวท์ลีฟโอ๊กในอังกฤษ ทั้งสองต้นโตมาท่ามกลางการดูแลที่ต่างกัน ต้นหนึ่งโตขึ้นตามธรรมชาติ อีกต้นโตภายใต้การดูแลของมนุษย์ ต้นหนึ่งเป็นศูนย์รวมของคนแสนหลากหลาย อีกต้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งห...

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ
12:54 | 6 สิงหาคม 2562

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ

# TREE STORIES: Ep.1การเดินทางไปสองเมืองที่อยู่ห่างกัน แต่มีจุดร่วมคือมีต้นไม้ชนิดเดียวกันเก่าแก่เหมือนกันและที่สำคัญคือเสมือนเป็นจุดศูนย์รวมของประชากรที่อยู่รอบ ๆ ต้นไม้ ต้นไม้สำหรับผู้คนกลุ่มนี้นั้นมีอิทธิพลมาก สำหรับพวกเขาต้นไม้สองต้นนี้ถือเป็นส่ว...

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน ผู้พิชิตกาลเวลา

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน ผู้พิชิตกาลเวลา
18:19 | 6 พฤศจิกายน 2562

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน ผู้พิชิตกาลเวลา

# TREE STORIES: Ep.4 (LES VAINQUEURS DU TEMPS)เรื่องเล่าของต้นไม้มะกอกอายุกว่าพันปีที่ถูกปรับแต่งโดยมนุษย์ และต้นสนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 9,500 ปี ต้นไม้สองต้นนี้อยู่ห่างกัน 3,000 กิโลเมตร ต้นหนึ่งอยู่อย่างสันโดษท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย ส...

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน พระเจ้าแห่งธรรมชาติ

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน พระเจ้าแห่งธรรมชาติ
12:24 | 21 พฤษภาคม 2563

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน พระเจ้าแห่งธรรมชาติ

# TREE STORIES: Ep.5เรื่องเล่าของต้นไม้สองต้น ต้นแรกคือต้นยูที่เป็นที่นิยมปลูกในสุสาน เนื่องจากมันเขียวตลอดทั้งปี ตอนนี้มันเป็นโพรง ขนาดที่คน 11 คนสามารถเข้าได้ และมันกำลังจะตาย เนื่องจากโดนยาฆ่าแมลงที่ปลิวมาตามลม ส่วนอีกต้นคือต้นโอ๊กที่ผู้คนเชื่อว่า...

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ
09:27 | 1 กุมภาพันธ์ 2564

โลกหลากมิติ - ตำนานของต้นไม้ ตอน เจ้าแห่งสายน้ำ

# TREE STORIES: Ep.1การเดินทางไปสองเมืองที่อยู่ห่างกัน แต่มีจุดร่วมคือมีต้นไม้ชนิดเดียวกันเก่าแก่เหมือนกันและที่สำคัญคือเสมือนเป็นจุดศูนย์รวมของประชากรที่อยู่รอบ ๆ ต้นไม้ ต้นไม้สำหรับผู้คนกลุ่มนี้นั้นมีอิทธิพลมาก สำหรับพวกเขาต้นไม้สองต้นนี้ถือเป็นส่ว...

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก
04:20 | 13 กุมภาพันธ์ 2564

ท่องโลกกว้าง - ตำนานของต้นไม้ ตอน รากเหง้าจากวัยเด็ก

# TREE STORIES: Ep.3 (LES RACINES DE L'ENFANCE)เรื่องเล่าของต้นไลม์เริงระบำในเยอรมันและต้นไวท์ลีฟโอ๊กในอังกฤษ ทั้งสองต้นโตมาท่ามกลางการดูแลที่ต่างกัน ต้นหนึ่งโตขึ้นตามธรรมชาติ อีกต้นโดตภายใตการดูลของมนุษย์ ต้นหนึ่งเป็นศูนย์รวมของคนแสนหลากหลาย อีกต้นเ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)