ผลการค้นหา

"The Breath of Tonle Sap"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

Spirit of Asia - ลมหายใจของโตนเลสาบ

Spirit of Asia - ลมหายใจของโตนเลสาบ
20:20 | 29 มีนาคม 2564

Spirit of Asia - ลมหายใจของโตนเลสาบ

"โตนเลสาบ" ที่เคยอุดมสมบูรณ์ เริ่มส่งสัญญาณถึงความเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำที่ผันผวน จำนวนปลาที่น้อยลง ความแห้งแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี เหล่านี้คือความเป็นไปที่อาจผิดธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของโตนเลสาบ กลายเป็นเพียงร่องรอยความทรงจำในอด...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)