ผลการค้นหา

"The Recital"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ก(ล)างเมือง - The Recital

ก(ล)างเมือง - The Recital
11:24 | 24 กันยายน 2563

ก(ล)างเมือง - The Recital

ปัจจุบันการเรียนดนตรี ถือเป็นทางเลือกที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจกันยิ่งขึ้น เพราะเป็นมากกว่าแค่กิจกรรมเสริมทักษะ แต่บางคนสามารถใช้เป็นทางเลือกสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรืออาจจะกลายไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต แน่นอนว่าการเรียนดนตรีก็ไม่ต่างจากการ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)