แสดงความคิดเห็น

เว็บทีวี

• 15 ม.ค. 2564
ไทยพีบีเอสก้าวสู่ปีที่ 14 สรุปผลงานและก้าวต่อไปของไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสก้าวสู่ปีที่ 14 สรุปผลงานและก้าวต่อไปของไทยพีบีเอส

• 3 พ.ย. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

• 15 ก.ค. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

• 18 ต.ค. 2563
TEP Learning เวที “บทเรียนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียน” (18 ต.ค. 63)

TEP Learning เวที “บทเรียนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียน” (18 ต.ค. 63)

กลับขึ้นด้านบน