สีสันมหรสพ

สารคดี
13 ตอน เสาร์ | 08:00-08:30

สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค

cover-image
หน้าแรกรายการตอนคลิป

รายละเอียด

รายการสรรค์สร้างความรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี เป็นการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค เช่น แคนข้ามโคง, ศิลปะการแสดงลิเก, ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้, หุ่นหมอลำกระติ๊บข้าว, มหรสพหุ่นเงาภาคอีสาน, อารยธรรมแดนใต้ เป็นต้น ออกอากาศทุกวันเสาร์ 08.00 - 08.30 น.

▶️ ชมสดออนไลน์

▶️ ชมอีกครั้งทาง

รายละเอียด

รายละเอียด

รายการสรรค์สร้างความรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี เป็นการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค เช่น แคนข้ามโคง, ศิลปะการแสดงลิเก, ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้, หุ่นหมอลำกระติ๊บข้าว, มหรสพหุ่นเงาภาคอีสาน, อารยธรรมแดนใต้ เป็นต้น ออกอากาศทุกวันเสาร์ 08.00 - 08.30 น.

▶️ ชมสดออนไลน์

▶️ ชมอีกครั้งทาง

ตอน

ดูทั้งหมด