​ชัวร์หรือมั่ว : ผู้ใช้ Android ขอทำ E-vaccine passport ผ่านไลน์หมอพร้อมได้

9 ธ.ค. 65
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับผู้ใช้ระบบ Android ขอทำ E-vaccine passport ผ่านไลน์หมอพร้อมได้ ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าเป็นความจริง และต่อด้วยประเด็น รง.ชี้ ไม่มีการเปิดรับสมัครงานออนไลน์ผ่านเพจ BLOODHUNTERชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ในช่วง "ชัวร์หรือมั่ว" ได้ที่ www.thaipbs.or.th/WanmaiVarietyTrueOrFalse

​ชัวร์หรือมั่ว : ผู้ใช้ Android ขอทำ E-vaccine passport ผ่านไลน์หมอพร้อมได้

9 ธ.ค. 65
กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับผู้ใช้ระบบ Android ขอทำ E-vaccine passport ผ่านไลน์หมอพร้อมได้ ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าเป็นความจริง และต่อด้วยประเด็น รง.ชี้ ไม่มีการเปิดรับสมัครงานออนไลน์ผ่านเพจ BLOODHUNTERชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ในช่วง "ชัวร์หรือมั่ว" ได้ที่ www.thaipbs.or.th/WanmaiVarietyTrueOrFalse

คลิปเด่น

คลิปเด่น