กองทุน "จ่าน๊าดมอแกน" กองทุนโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน และชุมชน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กองทุน "จ่าน๊าดมอแกน" กองทุนโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน และชุมชน

สังคม
10 ต.ค. 55
13:30
96
Logo Thai PBS
กองทุน "จ่าน๊าดมอแกน" กองทุนโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน และชุมชน

หลังดำเนินงานโครงการบูรณาการสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมอแกนและการละคร “เด็กอันดามันสร้างสุข (อ่อลาง มอแกน )”

 ที่เน้นใช้ศิลปวัฒนธรรมมาหนุนเสริมสร้างสรรค์สังคมเยาวชน และชุมชนมอแกนมาได้ระยะหนึ่ง โครงการก็ได้นำนวัตกรรมทั้งศิลปวัฒนธรรม การแสดง และการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมาสร้างสรรค์สังคม ชุมชน เยาวชน ทำให้ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนได้ดำเนินงานตามแผนงานการทำงานแล้ว ทั้งชาวมอแกน และกลุ่มเยาวชนยังได้คิด วิเคราะห์ และก่อตั้งเป็นกลุ่มการทำงานด้านกิจกรรมเยาวชนขึ้นด้วย นั่นคือ กองทุน"จ่าน๊าด มอแกน"

 
นายจักรกฤษณ์  ชัยสุภา ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมอแกนและการละคร  “เด็กอันดามันสร้างสุข (อ่อลาง มอแกน )” บอกว่า ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนสามารถก้าวไปสู่อีกขั้นของการพัฒนาคือการร่วมทุน ลงทุน จัดตั้งกองทุน "จ่าน๊าดมอแกน" ขึ้นโดยนำเงินที่ได้จากรางวัล การหารายได้เสริม การขายของที่ระลึก และอื่นๆ มาลงกองกลาง เพื่อสร้างรายได้และช่วยเหลือกันเองในระหว่างกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้ยังได้นำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือน้องๆ  ในชุมชนตนเอง และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ในชุมชนต่อไป    
 
โดย กองทุน"จ่าน๊าดมอแกน" นี้เกิดจากแนวคิดของเยาวชน แต่เริ่มแรกยังจะมีคณะทำงานในโครงการเป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมร่วมด้วย ซึ่งในลักษณะของการทำงานนั้นเยาวชนที่อยู่ในโครงการไม่ได้ทำหน้าที่ดำเนินงานของโครงการเพียงอย่างเดียว แต่จะพยายามสร้างทุน หาทุน ขับเคลื่อนงานด้วยตนเอง ด้วยความเชื่อที่พวกเขาเชื่อว่า "หากเมื่อไหร่ที่ไม่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยสนับสนุน อนาคตพวกเขาก็จะทำงานสร้างสรรค์ต่อไปด้วยตนเองให้ได้" ซึ่งนี่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเยาวชนทั้งหมดได้อย่างไม่มีข้อแม้ และเชื่อว่าสักวันเด็กเหล่านี้จะก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงด้วยลำแข้งของพวกเขาเอง” ผู้รับผิดชอบโครงการ บอก
 
นางสาวศิลาภร นาวารักษ์ แกนนำเยาวชนกลุ่ม จ่าน๊าดมอแกน เล่าว่า ทุกวันนี้ตนและน้องๆ ในกลุ่ม รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อสังคม เพื่อชุมชน และเพื่อคนอันดามันมาก เพราะนี่เป็นโอกาสที่มีไม่บ่อบครั้งนักที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ทำงานเพื่อคนอื่น ทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นยังให้ประสบการณ์ดีดีหลากหลายรูปแบบ เป็นการสร้างกลุ่มเด็กเพื่อการอาสาไปในตัวมากขึ้นด้วย ซึ่งนี่นับได้ว่าเป็นเหมือนโอกาสจะตั้งใจเลือกเราเป็นพิเศษเพื่อให้มีโอกาสมาทำเรื่องดีดีเหล่านี้
 
วันนี้น้องๆ เยาวชนในกองทุน จ่าน๊าดมอแกน ไม่เพียงจะทำงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองเท่านั้น แต่ยังดึงจุดเด่นทางวัฒนธรรมมอแกนออกมา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ชุมชน ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการส่งเสริมรายได้แก่เยาวชน และชุมชนด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกิดเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มเยาวชนมอแกนแต่ละพื้นที่ และกลุ่มเยาวชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นเอง