กระทรวงทรัพย์ฯเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.บุรีรัมย์

ภูมิภาค
13 พ.ย. 55
10:00
248
Logo Thai PBS
กระทรวงทรัพย์ฯเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.บุรีรัมย์

สถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงขยายวงกว้างต่อเนื่อง ล่าสุดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ต้องใช้งบประมาณกว่า 16 ล้านขุดเจาะบาดาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ใน ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เร่งสูบน้ำที่ได้จากการขุดเจาะบ่อบาดาลในโครงการนำร่องศึกษาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 บ่อ ไปหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน

ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 3 อำเภอ มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 6,000 ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบกว่า 40,000 ไร่

ส่วนผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ใน ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ต้องเจาะน้ำบาดาล ลึกกว่า 44 เมตร สูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ในสระน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เพื่อป้องกันการการขาดทุนจากสภาวะภัยแล้ง