ชาวนาเร่งใช้สารเคมีจากโครงการจำนำข้าว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวนาเร่งใช้สารเคมีจากโครงการจำนำข้าว

สิ่งแวดล้อม
26 พ.ย. 55
00:55
163
Logo Thai PBS
ชาวนาเร่งใช้สารเคมีจากโครงการจำนำข้าว

ชาวนาเร่งใช้เคมีเกษตรและปุ๋ย เพิ่มผลผลิต เพื่อให้ได้ข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำข้าว โดยในช่วง 9 เดือนของปีนี้ ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช กว่า 60,000 ล้านบาท

ชาวนาหลายรายในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีจำเป็นต้อง ซื้อเคมีเกษตรทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลงกันจำนวนมาก แม้ต้องรับภาระจากราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อใช้ในการปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ ประกอบกับการโฆษณาจูงใจให้ชาวนาซื้อปัจจัยการผลิตมากขึ้น

ขณะที่เจ้าของร้านขายเคมีเกษตรรายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ราคาปุ๋ย และเคมีเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุน และราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่กรมวิชาการเกษตรแนะลดใช้เคมีเกษตรเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและสภาพดิน

ด้าน กรมวิชาการเกษตร รายงานว่า ช่วง 9 เดือนของปี 2555 ประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช ทั้งสิ้นประมาณกว่า 60,000 ล้านบาท และคาดว่าตลอดทั้งปีน่าจะถึงประมาณ 70,000 ล้านบาท ทั้งนี้ประเมินว่าการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมี เพื่อใช้ในนาข้าวที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงการรับจำนำข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาด จูงใจให้ชาวนาเร่งปลูกข้าวเพิ่มขึ้น