3 ผลกระทบของพายุสุริยะที่มีต่อโลก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

3 ผลกระทบของพายุสุริยะที่มีต่อโลก

สิ่งแวดล้อม
14 ธ.ค. 55
02:30
77,138
Logo Thai PBS
 3 ผลกระทบของพายุสุริยะที่มีต่อโลก

ผลกระทบที่โลกของเราได้รับจากพายุสุริยะที่ชัดเจนมี 3 อย่างด้วยกันคือ ไฟฟ้าดับ การสื่อสารขัดข้อง และสำหรับในอวกาศ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อดาวเทียม นักบินอวกาศ หรือผู้โดยสารเครื่องบินที่บินอยู่ใกล้ขั้วโลก

ผลกระทบอย่างแรก คือ การสื่อสารขัดข้องที่เคยบอกไปคือ เกิดจากการลุกจ้าของดวงอาทิตย์ หรือ Solar Flare การลุกจ้านี้ เป็นการระเบิดบนผิวของดวงอาทิตย์ ซึ่งจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ออกมา โดยคลื่นที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือ รังสีเอ็กซ์ ซึ่งจะรบกวนบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศสำหรับการสื่อสาร ส่งผลให้สัญญาณวิทยุความถี่สูงถูกรบกวน และอาจขาดหายได้สูงสุดหลายชั่วโมง

 

<"">
 
<"">

ส่วนเรื่องไฟฟ้าดับ เกิดจากการพ่นมวลโคโรน่า หรือ CME ซึ่งเป็นก้อนพลาสมาขนาดมหึมา หรือเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ที่ปล่อยออกมา พร้อมกับสนามแม่เหล็กปั่นป่วน สนามแม่เหล็กที่ปั่นป่วนนี้เองจะส่งกระทบต่อสนามแม่เหล็กของโลก กล่าวคือ ทำให้สนามแม่เหล็กของโลกรวนไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดยความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกจะลดลง ประมาณ 6-12 ชั่วโมง แล้วค่อย ๆ กลับคืนสภาพเดิม ลักษณะแบบนี้ เรียกว่า พายุแม่เหล็กโลก

ระหว่างที่สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลง จะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในพื้นผิวโลก โดยกระแสนี้อาจไหลเข้าสู่ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบจ่ายไฟฟ้ากำลัง และท่อลำเลียงที่ทำจากโลหะ

ถ้าเข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้าก็จะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเสียหาย เกิดไฟดับ ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วทางตะวันออกของประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี 1989 ไฟฟ้าดับนานถึง 9 ชั่วโมง ส่งผลต่อประชากรกว่า 6 ล้านคน ส่วนกรณีที่ไหลเข้าสู่ท่อลำเลียงแก๊สที่ทำจากโลหะก็จะทำให้ท่อผุกร่อนเร็วขึ้น และอาจเกิดแก๊สรั่วได้


แท็กที่เกี่ยวข้อง: