ความกดอากาศสูงยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้หลายภาคมีอากาศเย็น

สิ่งแวดล้อม
17 ธ.ค. 55
02:25
160
Logo Thai PBS
ความกดอากาศสูงยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้หลายภาคมีอากาศเย็น

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบน มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า

ภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิอยู่ที่ 18-33 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว ณหภูมิอยู่ที่ 17-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณเทือกเขาอากาศเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ 22-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้า อากาศเย็นทางตอนบนของภาค อุณหภูมิอยู่ที่ 22-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจ.ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้าและมีเมฆบางส่วน