นักธนาคาร - นักเศรษฐศาสตร์ชี้รัฐแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไม่ตรงจุด

เศรษฐกิจ
17 ธ.ค. 55
14:30
124
Logo Thai PBS
นักธนาคาร - นักเศรษฐศาสตร์ชี้รัฐแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไม่ตรงจุด

นักธนาคาร และนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าการขึ้นทะเบียนลูกหนี้นอกระบบไม่ช่วยแก้ปัญหา รวมทั้งนโยบายรัฐบาลบางโครงการกระตุ้นพฤติกรรมใช้จ่าย และสร้างหนี้เกินตัว ขณะที่กระทรวงยุติธรรมรณรงค์ประชาชนห้ามทำสัญญากู้เงินแบบไม่เห็นรายละเอียด หลังพบเจ้าหนี้นอกระบบบางส่วน คิดดอกเบี้ยถึงร้อยละ 1,095 ต่อปี

วงเสวนาวิกฤตหนี้นอกระบบทางออกของสังคมไทย โดยนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อรายย่อยเป็นต้นตอหนี้นอกระบบ พร้อมประเมินการทวงหนี้นอกระบบจะรุนแรงมากขึ้น หลังพบสถิติเจ้าหนี้นอกระบบบางส่วน คิดดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 1,095 ต่อปี

ขณะเดียวกัน กฎหมายที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง เบื้องต้น เตรียมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ และรณรงค์ห้ามทำสัญญากู้ยืมเงินแบบไม่เห็นรายละเอียด รวมถึงนิติกรรมอำพรางทุกรูปแบบ

ขณะที่นายธวัชชัย ยงกิตติคุณ เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เพราะลูกหนี้นอกระบบที่มีปัญหาจริงๆ คือ กลุ่มผู้เล่นการพนัน หรือผู้ที่ใช้จ่ายเกินตัว ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากโครงการประชานิยม และนโยบายกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เพราะคนกลุ่มนี้ขาดความสามารถในการชำระหนี้ ทำให้บางส่วนถูกขึ้นบัญชีดำ และเสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในอนาคต พร้อมปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคม เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นักเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้กู้เงินนอกระบบขนาดใหญ่ที่สุด พร้อมเสนอให้รัฐบาลออกพันธบัตรพร้อมวางเงื่อนไขบังคับฝากเงินประจำ วงเงิน 50,000 ล้านบาท

กระทรวงการคลังรายงานผลการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบปี 2552-2553 กว่า 1,180,000 คน คิดเป็นมูลหนี้กว่า 120,000 ล้านบาท แต่ธนาคารสามารถเจรจา และอนุมัติสินเชื่อเพียง 440,000 ราย วงเงิน 42,000 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไข เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอีกครั้ง