คนกรุงฯ เที่ยวช่วงปีใหม่ 2556 เม็ดเงินสะพัด 5,800 ล้านบาท | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

คนกรุงฯ เที่ยวช่วงปีใหม่ 2556 เม็ดเงินสะพัด 5,800 ล้านบาท

เศรษฐกิจ
28 ธ.ค. 55
08:41
31
Logo Thai PBS
คนกรุงฯ เที่ยวช่วงปีใหม่ 2556 เม็ดเงินสะพัด 5,800 ล้านบาท

บรรยากาศเทศกาลปีใหม่ 2556 มีแนวโน้มคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้เวลาช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2556 ของคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดที่มีบทบาทสำคัญจากกำลังซื้อโดยรวมที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ

 ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินรายได้สะพัดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างซบเซาอันเป็นผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปว่า คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 38.9 เลือกจะอยู่ในกรุงเทพฯทำกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการพักผ่อนอยู่กับบ้าน ซึ่งคาดว่า มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านบาท 
 
ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่สะพัดไปสู่ธุรกิจร้านอาหาร และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า รองลงมา คือ ร้อยละ 31.7 วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่ ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 89.7 เลือกเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด ซึ่งคาดว่า มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,800 ล้านบาท สะพัดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจด้านการเดินทาง (อาทิ สถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจการบิน บริการรถไฟ บริการรถทัวร์ เป็นต้น) ธุรกิจด้านที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก
 
ทั้งนี้ ยังมีคนกรุงเทพฯ อีกราวร้อยละ 10 ยังไม่ได้ตัดสินใจว่า จะใช้เวลาช่วงวันหยุดในเทศกาลปีใหม่ 2556 นี้ อยู่ในกรุงเทพฯ หรือเดินทางท่องเที่ยว 
 
ดังนั้น หากคนกรุงเทพฯกลุ่มนี้ตัดสินใจได้ มีแนวโน้มส่งผลให้เม็ดเงินการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ที่เลือกพักในกรุงเทพฯ ทำกิจกรรมต่างๆ หรือเลือกเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ที่ 10,100 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง