ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทย คาด "ฮาร์ดดิสไดรฟ์" ช่วยกระตุ้นตลาดปี 2556 | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทย คาด "ฮาร์ดดิสไดรฟ์" ช่วยกระตุ้นตลาดปี 2556

Logo Thai PBS
ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทย คาด "ฮาร์ดดิสไดรฟ์" ช่วยกระตุ้นตลาดปี 2556

ภาพรวมของตลาดอิเล็กทรอนิกส์โลกในปี 2555 นี้ คาดว่าจะยังคงเติบโตเป็นบวกได้ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา สถาบันวิจัยของโลกหลายแห่งจะมีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปีนี้ลง

 เนื่องจากวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปยังคงยืดเยื้อ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับแรงหนุนจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่ในปีนี้มีได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทั่วโลกและยังทำให้เกิดกระแสการใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์  (Cloud Storage) ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมากในสหรัฐฯ 

 
สำหรับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปี 2555 นี้ น่าจะขยายตัวเป็นบวกได้เล็กน้อย แม้ว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติน้ำท่วมก็ตาม แต่ก็ต้องกลับมาเผชิญปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป
 
โดยนอกเหนือจากการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดยุโรปที่หดตัวแล้ว การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดหลักอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่นและอาเซียน ก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ มีการพึ่งพาชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ทำให้เมื่อตลาดสินค้าขั้นสุดท้ายได้รับผลกระทบก็จะส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องมายังชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้มีความต้องการลดลงเช่นกัน
 
อย่างไรก็ดี การส่งออกของอิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดสหรัฐฯกลับเติบโตดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยพยุงการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ 
 
สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2556 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า น่าจะกลับมาขยายตัวเข้าสู่ระดับศักยภาพได้ โดยได้รับปัจจัยจากการกลับมาผลิตอย่างมีประสิทธิภาพของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปี 2554 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยยังได้รับแรงหนุนจากกระแสการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ที่อยู่ในช่วงกำลังเติบโต 
 
ประกอบกับการเข้ามาลงทุนของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต่างชาติ ที่สนใจเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย อย่างไรก็ดี การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปี 2556 ยังมีประเด็นที่ท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอกอย่างปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปและปัญหาหน้าผาทางการคลังของสหรัฐฯ ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ เช่น การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทใน 70 จังหวัดที่เหลือในปี 2556 การปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ปัญหาแรงงานตึงตัว
 
ภาพรวมการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในปี 2555 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์น่าจะมีมูลค่าประมาณ 32,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือขยายตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับที่หดตัวร้อยละ 4.6 ในปี 2554 การเติบโตที่เป็นบวกสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเปรียบเทียบฐานที่ต่ำ เนื่องจากในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2554 ยอดส่งออกหดตัวอย่างรุนแรงจากผลกระทบน้ำท่วม โดยการหดตัวปีนี้จะอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์วงจรรวม ไมโครแอสแซมบลีและเซมิคอนดักเตอร์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการผลิตสินค้ากลุ่มนี้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
 
คาดว่าในช่วงต้นปี 2556 การผลิตสินค้ากลุ่มนี้จะกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ สำหรับสินค้ากลุ่มส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แต่คาดว่าตั้งแต่กลางปี 2556 จะกลับมาขยายตัวได้ 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2556 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์น่าจะกลับมาเติบโตเป็นบวกได้ โดยปัจจัยหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยด้านมหภาค อาทิ เศรษฐกิจสหรัฐฯและจีนที่คาดว่าจะมีทิศทางดีขึ้น และการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดใหม่ รวมถึงประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้บริษัทผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก ยังคงเข้ามาขยายฐานการผลิตสินค้าในไทย
 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง