ทิศทางของศาลในปี 2556

13 ม.ค. 56
13:53
104
Logo Thai PBS
ทิศทางของศาลในปี 2556

ศาลเตรียมเปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์และภาคค่ำ รวมทั้งเปิดศาลอีก 2 จังหวัด เพื่อบริการประชาชนหลังพบว่า มีคดีซึ่งเข้าสู่การพิจารณาคดีจำนวนมาก พร้อมวางแนวทางในการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียเผยแพร่คำพิพากษาได้ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น

ทิศทางการทำงานปี 2556 และการพัฒนางานของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหัวข้อการหารือของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลยุติธรรมและสื่อมวลชน โดยนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าในวันที่ 1 เมษายนปีนี้จะเปิดทำการศาลใหม่ 2 แห่ง คือศาลจังหวัดหัวหินที่แยกจากศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศาลจังหวัดเวียงสระที่แยกจากศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นศาลชั้นต้นเพื่อบริการประชาชน

อีกทั้งจะมีการพิจารณางบประมาณสร้างศาลแขวงเพิ่มในเขต 4 มุมเมืองกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของประชาชและยังมีโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ คือวันเสาร์-อาทิตย์และภาคค่ำ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่คู่ความและประชาชน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาคดีที่เข้าโครงการแล้วเสร็จมีจำนวน 72,903 คดี

   

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันโยกย้ายผู้พิพากษาประจำปี ได้กำหนดให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสงาน 10-15 ปี อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี สั่งประกันให้คู่ความเกิดความเชื่อมั่นในผู้พิพากษาเจ้าของคดีที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถใช้ดุลยพินิจได้ถูกต้องแม่นยำและเที่ยงธรรม

นอกจากนี้ มีการเสวนาร่วมกันในหัวข้อทิศทางการทำข่าวศาลยุติธรรมในยุคโซเชียลมีเดีย กรณีที่สื่อมวลชนใช้โซเชียลมีเดียเผยแพร่ข่าวสารซึ่งกระทำได้อย่างรวดเร็วแต่หากไม่รอบคอบและถูกต้องครบถ้วน ก็อาจทำให้สาธารณะชนผู้รับสารเข้าใจข้อกฎหมายและคำพิพากษาตัดสินคลาดเคลื่อนจากความจริง

   

โดยทางศาลจะดำเนินการรัดกุมในการใช้โทรศัพท์ขณะเข้ารับฟังคำพิพากษาและจะจัดทำบทคัดย่อคำพิพากษาโดยมีเลขาธิการศาลอาญาพิจารณาบทคัดย่อด้วยตัวเอง สำหรับแจกจ่ายให้สื่อมวลชนหลังศาลอ่านคำพิพากษาแล้วเสร็จ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ