"เอฟทีเอ ว็อทช์" เสนอเเก้กรอบเจรจาการค้าเสรี ไทย-อียู | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"เอฟทีเอ ว็อทช์" เสนอเเก้กรอบเจรจาการค้าเสรี ไทย-อียู

เศรษฐกิจ
21 ม.ค. 56
11:08
43
Logo Thai PBS
"เอฟทีเอ ว็อทช์" เสนอเเก้กรอบเจรจาการค้าเสรี ไทย-อียู

กลุ่มเอฟทีเอ ว็อทช์ เสนอ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเเก้ไขร่างกรอบเจรจาการค้าเสรี ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป หลังพบว่าเนื้อหาในร่างฯ มีเนื้อหาเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ มากกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ เอฟทีเอ ว็อทช์ แสดงความกังวล ร่างกรอบเจรจา เอฟทีเอไทยกับสหภาพยุโรป หลังพบว่า เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนในภาพรวม จะเขียนเเบบกว้างๆ ส่วนภาคธุรกิจกลับเขียนอย่างรัดกุม

โดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาข้อ 5.11.1 ร่างกรอบเจรจาระบุว่า ระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่นเดียวกับ ระดับการคุ้มครองตามความตกลงขององค์กรการค้าโลก หรือความตกลงใดๆที่ไทยเป็นภาคี

เเต่เอกสารที่สำนักงานอ.ย. เสนอต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภากลับระบุว่า ผลกระทบสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม คือการผูกขาดข้อมูลทางยา ซึ่งสวนทางกันอย่างชัดเจน ที่ประชุมจึงเห็นว่าหากไทยจะเจรจาการค้าเสรีกับยุโรป ผูกมัดด้วยบทบัญญัติการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตร เเละการผูกขาดขึ้นทะเบียนยา จะทำให้ยามีราคาเเพงจึงเสนอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนำร่างฯนี้ ไปพิจารณาเเก้ไขก่อนที่จะส่งเข้าสภา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง