ชุดนักเรียน "ทูอินวัน" การปรับตัวของธุรกิจเครื่องแบบนักเรียน

เศรษฐกิจ
11 พ.ค. 58
04:57
772
Logo Thai PBS
ชุดนักเรียน "ทูอินวัน" การปรับตัวของธุรกิจเครื่องแบบนักเรียน

การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ในหลายพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2558 ซึ่งนอกจากโปรโมชั่นแล้ว ผู้จำหน่ายบางรายยังสร้างความแปลกใหม่ให้สินค้าชุดนักเรียน โดยผลิตกางเกงนักเรียน ที่ใส่ได้ 2 ด้านใน 1 ตัวออกมาจำหน่าย

กางเกงนักเรียนทูอินวัน หรือกางเกงนักเรียนที่ใส่ได้ 2 ด้าน เป็นสินค้าตัวใหม่ ที่กำลังจะถูกนำออกจำหน่ายจริงภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ ในขณะที่กลุ่มผู้ซื้อชุดนักเรียนส่วนใหญ่ มองว่าเป็นแรงจูงใจ และสนองความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนชาย แต่ผู้ปกครองบางส่วนก็ยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่แปลกใหม่เท่านั้น

กางเกงนักเรียนทูอินวัน เป็นความคิดของผู้บริหารรุ่นลูกที่นำเอาประสบการณ์ในครั้งเป็นนักเรียน โดยเห็นว่าชุดลูกเสือจะได้ใส่เพียง 1 วันต่อสัปดาห์ และมองว่าไม่ได้ขัดต่อระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน เพียงแต่จะมีราคาเพิ่มขึ้น 150 บาทจากราคากางเกงนักเรียนปกติ

ขณะที่ปีการศึกษานี้กระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังดำเนินโครงการเรียนฟรี 5 รายการ โดยเฉพาะการจัดสรรเงินให้โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3,000 ล้านบาทต่อจำนวนนักเรียนกว่า 7,300,000 คน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองสำหรับซื้อเครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุดต่อปี โดยผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินจากงบประมาณที่รับได้อย่างอิสระ

สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตชุดนักเรียนทั้งความแปลกใหม่ และเน้นเรื่องความประหยัดจึงกลายเป็นจุดขายสำหรับผู้ปกครอง ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่า การแข่งขันของผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจชุดนักเรียนก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง