ชาวอุดรธานี ร้องเรียนตรวจสอบฝายน้ำล้นใช้งบประมาณไม่คุ้ม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ชาวอุดรธานี ร้องเรียนตรวจสอบฝายน้ำล้นใช้งบประมาณไม่คุ้ม

ภูมิภาค
13 มี.ค. 56
05:57
220
Logo Thai PBS
ชาวอุดรธานี ร้องเรียนตรวจสอบฝายน้ำล้นใช้งบประมาณไม่คุ้ม

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งใน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้งบโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน หรือ เอสเอ็มแอล มูลค่ากว่า 400,000 บาทเมื่อปี 2555 ถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

ฝายน้ำล้นในลำห้วยวังสิม บ้านกั้ง ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใช้งบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน หรือ เอสเอ็มแอล ปี 2555 จำนวน 400,000 บาท เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง โดยใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างไม่ถึง 2 สัปดาห์ถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านว่า เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า เนื่องจากการก่อสร้างฝายน้ำล้นซึ่งมีขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร แต่ผู้รับเหมาดำเนินการเพียงปรับแต่งหน้าดิน ก่อนจะเทคอนกรีตทับโดยไม่มีการเทคานคอดิน ส่วนลักษณะสันฝายมีร่องตรงกลาง ด้านข้างไม่การสร้างทำนบป้องกันน้ำกัดเซาะ ชาวบ้านจึงเกรงว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก อาจทำให้น้ำกัดเซาะเสียหาย จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการก่อสร้าง รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ เข้ามาตรวจสอบ

ด้าน นายพนม บริบาล ผู้ใหญ่บ้านบ้านกั้ง เปิดเผว่า เพึ่งมารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ 1 เดือน จึงไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทราบแต่เพียงว่าโครงการนี้ผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านแล้ว ส่วนกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จะนำเรื่องนี้เสนอไปยังอำเภอหนองหานเพื่อพิจารณาต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง