หลายหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งเหนือขยายวงกว้าง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

หลายหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งเหนือขยายวงกว้าง

ภูมิภาค
17 มี.ค. 56
10:19
56
Logo Thai PBS
หลายหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งเหนือขยายวงกว้าง

หลายจังหวัดในภาคเหนือยังคงประสบปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าไปแก้ปัญหา และร่วมกันบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง

ชาวบ้านตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กว่า 300 คน ร่วมกันก่อสร้างฝาย และปลูกต้นไม้บริเวณบ้านทากู่ หมู่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลูน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง หลังระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง และเริ่มส่งผลกระทบกับเกษตรกรมานานกว่า 2 เดือน

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นายสิทธิชัย สวัสดิแสน นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบบริเวณฝายบ้านดอนจืน หลังวัดดอนจืน หมู่ 3 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี หลังมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องการใช้น้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ซึ่งฝายาจากแม่น้ำปิง มีความยาวกว่า 15 กิโลเมตร แต่ปัญหาภัยแล้งน้ำน้อยทำให้ชาวบ้านเริ่มแย่งน้ำ จึงต้องเรียกประชุมหารือทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง

ขณะที่จังหวัดพิจิตร ประชาชนยังคงเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นำพันธุ์พัก 4 ชนิดคือพริก, มะเขือ, มะละกอ และชะอม กว่า 30,000 ต้นไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อเพาะปลูกเป็นอาหารในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้ เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย

เช่นดียวกับจังหวัดตากขณะนี้พืนที่ปลูกข้าวโพดกว่า 20,000 ไร่ในตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างฝายกั้นแม่น้ำวัง ในพื้นที่ตำบลแม่สลิดเพื่อกั้นเพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตร แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเพียงพอตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวหรือไม่