ทางออกแก้ปัญหาร.ร.ขนาดเล็ก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทางออกแก้ปัญหาร.ร.ขนาดเล็ก

19 พ.ค. 56
14:07
314
Logo Thai PBS
ทางออกแก้ปัญหาร.ร.ขนาดเล็ก

แม้กระทรวงศึกษาธิการจะย้ำว่า นโยบายยุบ หรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นแนวทางสุดท้ายของการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ แต่บางพื้นที่พบว่า การตัดสินใจร่วมกันของชุมชน ที่ยอมให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กกลับช่วยให้นักเรียนได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่พร้อมมากกว่า และทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรียนคอมพิวเตอร์ถือเป็นวิชาที่ สุดารัตน์ ม่วงกรุง ชั้น ม.1 ร.ร.บ้านหนองประดู่ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ให้ความตั้งใจเป็นพิเศษ เธอบอกว่ามีโอกาสใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้น เพราะก่อนหน้าที่ย้ายมาเรียนที่นี่ เธอเรียนอยู่ที่ ร.ร.บ้านหนองน้ำใส จนถึงชั้น ป.5 ด้วยสภาพที่เป็นร.ร.ขนาดเล็ก ครูไม่เพียงพอ จึงถูกยุบลงเมื่อกว่า 2 ปีการศึกษาที่แล้ว และมาควบรวมกับ ร.ร.บ้านหนองประดู่

ร.ร.บ้านหนองประดู่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1-ม.3 และเป็นโรงเรียนหลัก ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือ สพป. ลพบุรี เขต 2 นำโรงเรียนขนาดเล็กภายในตำบลเดียวกันอีก 3 แห่งมาควบรวมด้วย คือ ร.ร.บ้านหนองน้ำใส, ร.ร.บ้านหนองกระสังข์ และ ร.ร.บ้านเนินสวอง

แม้ต้องปรับตัวกับภาระหน้าที่ สถานที่ทำงานใหม่ แต่จ.ส.ต.บรรเจิด สุกุรา อดีตครู ร.ร.บ้านเนินสวอง ก็ยอมรับว่า เพื่อแลกกับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การควบรวมโรงเรียนจึงมีความจำเป็น

การสร้างความเข้าใจกับชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ แม้ในช่วงแรกจะมีเสียงคัดค้านจากชาวบ้าน ที่เห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระ โดยเฉพาะการเดินทาง แต่ด้วยระยะทางของโรงเรียน ที่อยู่ห่างกันภายในรัศมี 5 กิโลเมตร แต่ละแห่งจึงจัดรถบริการรับส่งนักเรียน โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ ครูที่เพียงพอ จึงทำให้ชาวบ้านเข้าใจ แม้ว่าหลายคนจะเสียดายโรงเรียนที่ต้องปิดตัวลง

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน ที่ช่วยตัดสินใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นสิ่งที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำและยืนยัน จากนี้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก แม้จนถึงที่สุดแล้วต้องเข้าสู่การยุบ ควบรวมโรงเรียน ก็ต้องอาศัยความเห็นจากชุมชนเป็นสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง