กระทรวงสาธารณสุขพร้อมภาคีเครือข่าย รณรงค์สร้างจิตสำนึกเลิกบุหรี่ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กระทรวงสาธารณสุขพร้อมภาคีเครือข่าย รณรงค์สร้างจิตสำนึกเลิกบุหรี่

สังคม
31 พ.ค. 56
11:39
130
Logo Thai PBS
 กระทรวงสาธารณสุขพร้อมภาคีเครือข่าย รณรงค์สร้างจิตสำนึกเลิกบุหรี่

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 19 หน่วยงาน จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับประชาชน พร้อมเตือนพิษภัยผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง สร้าวจิตสำนึกสร้างค่านิยมใหม่ให้กับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของบุหรี่

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ทุกวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือ 194 ประเทศสมาชิกทั่วโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต และเกิดโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากบุหรี่

โดยในปีนี้กำหนดประเด็น รณรงค์พร้อมกันทั่วโลกว่า "ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุน โฆษณา ยาสูบร้ายทำลายชีวิต " เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง สร้างกระแสปลูกจิตสำนึกไม่สนับสนุนกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ ป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่