สมาคม รพ.เอกชน เสนอเผยแพร่ราคายา-ค่ารักษา ผ่านเว็บไซต์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมาคม รพ.เอกชน เสนอเผยแพร่ราคายา-ค่ารักษา ผ่านเว็บไซต์

สังคม
18 พ.ค. 58
12:19
326
Logo Thai PBS
สมาคม รพ.เอกชน เสนอเผยแพร่ราคายา-ค่ารักษา ผ่านเว็บไซต์

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเสนอให้จัดทำรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลางเพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหาจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลเกินจริง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอให้ค่ารักษาพยาบาลเป็นค่าบริการควบคุม

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรณีการร้องเรียนถึงค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินจริง โดยโรงพยาบาลเอกชนเสนอแนวคิดตามกฎหมายสถานพยาบาลปี 2551 คือ ให้แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 80 รายการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดผ่านทางเว็บไซต์กลาง และต้องมีจุดแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการในสถานพยาบาล

นอกจากนี้โรงพยาบาลยังขอให้กำหนดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากประสบปัญหาจากการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐมายังโรงพยาบาลเอกชน

ด้านกระทรวงพาณิชย์ย้ำจะบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการอย่างเข้มงวด เนื่องจากยารักษาโรคเป็นสินค้าควบคุม และขอให้สถานพยาบาลเอกชนติดป้ายหรือแสดงบัญชีราคายา รวมทั้งค่าบริการด้วย พร้อมกันนี้เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการออกประกาศให้ค่ารักษาพยาบาลเป็นค่าบริการควบคุมและจะตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างราคายาตามความเหมาะสม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง