"เฉลิม"ให้นโยบายเร่งด่วน "จัดการแรงงานข้ามชาติ-รองรับอาเซียน-คุมค้ามนุษย์และยาเสพติด"

การเมือง
4 ก.ค. 56
07:11
158
Logo Thai PBS
"เฉลิม"ให้นโยบายเร่งด่วน "จัดการแรงงานข้ามชาติ-รองรับอาเซียน-คุมค้ามนุษย์และยาเสพติด"

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เข้ากระทรวงแรงงานวันแรก มอบนโยบายแรงงานเร่งด่วนในช่วง 3 เดือน เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติรองรับประชาคมอาเซียน ป้องกันและแก้ปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์ ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและการขาดแคลนแรงงาน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานที่ให้การต้อนรับในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายปฏิบัติราชการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ประชาชน ประเทศชาติได้รับประโยชน์
โดยแนวทางการทำงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2556 จะเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนเร่งแก้ไข เพื่อให้มีแรงงานที่มีคุณภาพ

ส่วนนโยบายปี 2557 จะเน้นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านภาษาและเทคโนโลยี แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ

ขณะที่นโยบายด้ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในวัยทำงาน แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะขับเคลื่อนคู่ขนานกันไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ