ร้อง "สธ." ผลักดันกฎหมายคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา หลังผ่านมา 5 ปียังไม่คืบหน้า

สังคม
24 ก.ย. 56
07:15
123
Logo Thai PBS
ร้อง "สธ." ผลักดันกฎหมายคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา หลังผ่านมา 5 ปียังไม่คืบหน้า
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เรียกร้องกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันกฏหมายควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา หลังผ่านมากว่า 5 ปี ยังไม่มีความคืบหน้า

ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษากว่า 20 คน ยื่นหนังสือต่อ นายธเนศ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษาอย่างจริงจัง

นายธีรภัทร คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ระบุว่า ได้เรียกร้องให้มีกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรรอบสถานศึกษา มากว่า 5 ปี แต่ยังถูกเพิกเฉย และยังไม่ถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์แห่งชาติ

โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการผลักดันเรื่องนี้และต้องออกประกาศห้ามไม่ให้สถานศึกษารับทุนสนับสนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เพื่อให้การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่มีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า ปัญหานี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดัน และจะนำข้อเรียกร้องต่างๆ เสนอต่อนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งผลักดันเรื่องนี้

ข้อมูลผลสำรวจร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ในรัศมี 300 เมตร อาทิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า มีร้านเหล้าถึง 340 ร้าน เฉลี่ย 28 ร้านต่อมหาวิทยาลัย ในจำนวนนี้มีถึง 105 ร้านที่เปิดใต้หอพักอย่างเปิดเผย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ