มติเอกฉันท์ เลือก "สุธิดา มาไลยพันธุ์" นั่งนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คนใหม่

Logo Thai PBS
มติเอกฉันท์ เลือก "สุธิดา มาไลยพันธุ์" นั่งนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คนใหม่

มติเอกฉันท์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 3 โดยเลือก "สุธิดา มาไลยพันธุ์" ขึ้นตำแหน่งนายกคนใหม่ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่วงการผลิตข่าวออนไลน์

วันนี้ (24 ก.ย.) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ 3 เพื่อเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการทำงาน โดยได้ น.ส.สุธิดา มาไลยพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ แทนนายนิรันดร์ เยาวภาว์ เว็บมาสเตอร์ ASTV ผู้จัดการ ที่หมดวาระการทำงานลง

ทั้งนี้ น.ส.สุธิดา กล่าวว่า การดำเนินงานในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จะเน้นการปฏิบัติใน 5 ประการ คือ 1.สนองนโยบายของสมาคมฯ มุ่งเน้นการสานความร่วมมือ การจัดระเบียบและขับเคลื่อนระหว่างสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.เน้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อยกระดับการต่อรองกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3.ให้ความร่วมมือและประสานภาครัฐในการออกนโยบายที่มีผลต่อธุรกิจด้านข่าวออนไลน์ 4.ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับความรู้ของการผลิตข่าวออนไลน์ และ 5.สร้างมาตรฐานการนำเสนอข่าวที่ถูกกฎหมายต่อสังคมไทย

นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 14 คน ได้แก่ 1.นายนิรันดร์ เยาวภาว์ ASTV ผู้จัดการ 2.น.ส.กนกนภัส บุญแนบ เดลินิวส์ออนไลน์ 3.นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 4.นายสมชาติ บุญวิทยา หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 5.นายไพฑูรย์ ศรีโฮ่ง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6.น.ส.อรุณรัตน์ หวลถนอม สำนักข่าวสปริงนิวส์ 7.นางจิรายุ พุกบุญมี ตัวแทนจาก บมจ.อสมท. 8.นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ เครือเนชั่น 9.น.ส.กนกพร ประสิทธิ์ผล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 10.ตัวแทนจากมติชนออนไลน์ 11.ตัวแทนจากดาราเดลี่ 12.ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 13.ตัวแทนจากไทยรัฐออนไลน์ และ 14.ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

พร้อมกันนี้ ยังได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษาสมาคมฯ อีก 9 คน ได้แก่ 1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์ 2.นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์ 3.นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี เดลินิวส์ออนไลน์ 4.นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ASTV ผู้จัดการ 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6.นางชุตินธรา วัฒนกุล เครือเนชั่น 7.นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 8.นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ 9.นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย