ชาวบ้านกว่า 500 คนร่วมรับฟังความเห็นขอประทานบัตรเหมืองแร่ จ.ตาก

ภูมิภาค
22 ต.ค. 56
01:21
140
Logo Thai PBS
ชาวบ้านกว่า 500 คนร่วมรับฟังความเห็นขอประทานบัตรเหมืองแร่ จ.ตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยอมรับที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความจริงจังในแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ขณะที่เวทีระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายงานประกอบการขอประทานบัตรเหมืองแร่สังกะสีในพื้นที่เดิมมีผู้เข้าร่วมเวทีกว่า 500 คน

ชาวบ้าน 14 หมู่บ้าน ใน ต.แม่กุ ต.แม่ตาว และ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก กว่า 500 คน ร่วมเวทีระดมความเห็นที่องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ กอ.สส.จัดขึ้น เพื่อประกอบการจัดทำรายงานประกอบการขอประทานบัตรเหมืองแร่สังกะสีของ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่ขอดำเนินการทำเหมืองแร่ในพื้นที่เดิม 166 ไร่
 
แกนนำลุ่มน้ำแม่ตาวที่ได้รับสารปนเปื้อนแคดเมียม ได้มอบสำเนาคำพิพากษา ศาลปกครอง จ.พิษณุโลก ที่มีคำสั่งให้กฎกระทรวงกำหนดให้ลุ่มน้ำ แม่ตาว อ.แม่สอด เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้กับ กอ.สส. เพื่อประกอบการพิจารณา
 
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ระบุว่า ที่ผ่านมา จ.ตาก พยายามแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ และมีสุขภาพดี แต่การดำเนินการค่อนข้างลำบาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความจริงจังในการแก้ปัญหาให้ประชาชน ส่วนการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ต้องการให้ กอ.สส.ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งบริษัท ผาแดงอินดัสทรี และประชาชน