แถลงการณ์ ฉบับที่ 5 สมเด็จพระสังฆราชความดันโลหิต-พระทหัยอยู่ในเกณฑ์ดี

สังคม
22 ต.ค. 56
11:54
98
Logo Thai PBS
แถลงการณ์ ฉบับที่ 5 สมเด็จพระสังฆราชความดันโลหิต-พระทหัยอยู่ในเกณฑ์ดี

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 5

วันนี้ (22 ต.ค.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น ระดับความดันพระโลหิตและอัตราการเต้นของพระหทัยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ผลการตรวจพระโลหิตพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นโดยลำดับ คณะแพทย์ ฯ ยังถวายพระโอสถปฏิชีวนะ รวมทั้งถวายพระโอสถเพิ่มความดันพระโลหิตและควบคุมการเต้นของพระหทัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ และพยาบาลได้เฝ้าถวายการตรวจและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 22 ตุลาคมพุทธศักราช 2556


ข่าวที่เกี่ยวข้อง