“คมนาคม-คลัง” สรุปแผนพัฒนาที่ดินมักกะสัน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

“คมนาคม-คลัง” สรุปแผนพัฒนาที่ดินมักกะสัน

สังคม
19 พ.ค. 58
04:04
377
Logo Thai PBS
“คมนาคม-คลัง” สรุปแผนพัฒนาที่ดินมักกะสัน

กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังสรุปรูปแบบพัฒนาที่ดินเกือบ 500 ไร่ ย่านมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย เน้นพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างสอดคล้อง

กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง สรุปรูปแบบการพัฒนาที่ดินย่าน "มักกะสัน" จำนวน 497 ไร่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามแนวทางที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ให้แนวทางไว้ ว่าต้องออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นทั้งพื้นที่สีเขียว และพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างสอดคล้องกัน

โดยระยะแรก แบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกและส่วนที่สอง เป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์รถไฟและสวนสาธารณะ ประกอบด้วยบึงมักกะสัน เลนจักรยาน และพื้นที่สีเขียว รวม 180 ไร่ ส่วนที่สาม เป็นพื้นที่พื้นที่เชิงพาณิชย์ 140 ไร่ รวมกับลานจอดรถ และถนนเข้าออก

และในส่วนที่ดินที่เหลืออีก 177 ไร่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จะพัฒนาในระยะที่ 2 โดยอยู่ระหว่างการทบทวนว่าจะคงที่พักและโรงพยาบาลของการรถไฟฯ ไว้ หรือย้ายออกไปยังที่ใหม่

ทั้งนี้ การแบ่งที่ดินมักกะสันส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สีเขียว ทำให้ทำให้การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทำได้ไม่มาก ส่งผลให้มูลค่าโครงการลดลงตามไปด้วย กระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้กรมธนารักษ์และการรถไฟฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาประเมินราคาที่ดินมักกะสัน รวมทั้งค่าเสียโอกาสที่การรถไฟฯจะได้รับ เพื่อชำระหนี้ให้กับกระทรวงการคลัง โดยจะสรุปภายในเดือนมิถุนายน 2558 และหากมูลค่าไม่เพียงพอจะพิจารณาที่ดินแปลงอื่นของการรถไฟฯ ต่อไป