ประชาชนทยอยไปสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ประชาชนทยอยไปสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

สังคม
8 พ.ย. 56
14:52
26
Logo Thai PBS
ประชาชนทยอยไปสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ช่วงบ่ายวันนี้ ฯพณฯ อาร์คบิชอป ปอล ชาง อิน นาม เอกอัครสมณทูตสันตสำนักวาติกันประจำประเทศไทย และประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันแคทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางไปร่วมสักการะพระศพ และมอบสาส์นขอร่วมภาวนาแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราชฯ นอกจากจะทรงเป็นผู้นำศาสนาแล้ว พระองค์ยังทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับศาสนาอื่นๆ ตั้งแต่สมัยพระเยาว์ รวมทั้งพระองค์ทรงมีส่วนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียด้วย
 
ขณะที่การบำเพ็ญกุศลพระศพ ในช่วงเวลา 16.00 น. เทศบาลนครรังสิต เป็นเจ้าภาพ ส่วนเวลา 19.00 น. กรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพ ประชาชนสามารถเดินทางไปร่วมสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา  8.30 -  21.00 น. ของทุกวัน โดยจะเว้นช่วงเวลาที่มีพิธีการสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง