จำนวนประชากรหมีขั้วโลก ลดลงอย่างรวดเร็ว

ต่างประเทศ
22 พ.ย. 56
04:30
648
Logo Thai PBS
จำนวนประชากรหมีขั้วโลก ลดลงอย่างรวดเร็ว

นักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดเผยต่อที่ประชุม ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ว่า ประชากรหมีขั้วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว

จำนวนประชากรหมีขั้วโลกกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน โดยเมืองเชอร์ชิลทางตอนเหนือสุดของประเทศแคนาดาที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองหลวงของหมีขั้วโลก แต่จำนวนหมีขั้วโลกกลับลดลงอย่างน่าตกใจในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้เหลืออยู่ไม่ถึง 1,000 ตัว และหากภาวะร้อนโลกยังดำเนินต่อไป และทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชากรหมีขั้วโลกก็จะลดน้อยลงไปทุกขณะ