"การเมือง"ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่ำสุดในรอบ 22 เดือน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"การเมือง"ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่ำสุดในรอบ 22 เดือน

เศรษฐกิจ
3 ธ.ค. 56
09:30
89
Logo Thai PBS
"การเมือง"ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ต่ำสุดในรอบ 22 เดือน

สถานการณ์ทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ลดต่ำลงในรอบ 22 เดือน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ระดับ 76.6 และเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 22 เดือน เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทย และเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน ส่งผลให้การจับจ่ายของประชาชนชลอตัว

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯประเมินสถานการณ์การเมืองออกเป็น 2 กรณี กรณีแรกหากการชุมนุมยืดเยื้อ และอยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาท แต่หากสุ่มเสี่ยงเกิดความรุนแรง ความเสี่ยงหายทางเศรษฐกิจจจะอยู่ที่ประมาณ 30,000-60,000 ล้านบาท

ขณะที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ จะอาจจะขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 3 เนื่องจากมีปัจจัยกดดัน จากปัญหาการเมือง ซึ่งกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ และ 3 เดือนแรกของปีหน้า พร้อมแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์การเมืองอาจส่งผลให้ไทยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง