"พล.อ.ประยุทธ์" ประกาศแผนลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"พล.อ.ประยุทธ์" ประกาศแผนลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง

เศรษฐกิจ
20 พ.ค. 58
10:24
165
Logo Thai PBS
"พล.อ.ประยุทธ์" ประกาศแผนลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง

นายกรัฐมนตรีประกาศยุทธศาสตร์พัฒนาข้าวไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้เกิดความสมดุล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานไทยแลนด์ไรซ์คอนเวนชั่น 2015 โดยมีผู้ค้าข้าวทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 700 คน จาก 50 ประเทศ ร่วมงาน นายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะร่วมมือกับเกษตรกรและเอกชนผู้ประกอบการค้าข้าวจัดทำแผนพัฒนาข้าวที่ยั่งยืน สร้างความเป็นธรรมในระบบค้าข้าว สร้างค่านิยมการบริโภคข้าว และสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง ในปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกข้าวต้องเผชิญกับความผันผวนจากภาวะตลาด การแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น ปัญหาภัยธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างสมดุล

โดยแผนในระยะสั้นจะลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังเพื่อควบคุมปริมาณข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการและระยะต่อไปสนับสนุนภาคการผลิตไม่ทำลายกลไกตลาด เน้นวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ดี ต้นทุนต่ำและให้ผลผลิตต่อไร่สูง

ปีที่แล้วไทยส่งออกข้าวได้มากที่สุดในโลกเกือบ 11 ล้านตัน มูลค่าสูงกว่า 170,000 ล้านบาท และในปีนี้ไทยยังมุ่งมั่นผลิตและส่งออกข้าวในปริมาณใกล้เคียงปีที่ผ่านมาที่ 10 ล้านตัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง