กลุ่มคนโคราชต้านคนโกงตั้ง กปปส. โคราช

ภูมิภาค
13 ธ.ค. 56
01:13
90
Logo Thai PBS
กลุ่มคนโคราชต้านคนโกงตั้ง กปปส. โคราช

แกนนำกลุ่มโคราชต้านคนโกง จัดตั้งคณะกรรมการ กปปส.ระดับจังหวัด เพื่อทำงานคู่ขนานกับ กปปส.ส่วนกลาง โดยสมาชิกประชาชนที่ได้รับคัดเลือก จะรับผิดชอบทั้งเรื่องกฎหมาย และการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต

แกนนำกลุ่มคนโคราชต้านคนโกง นำโดยทันตแพทย์ศุภผล เอี่ยมเมธาวี ประชุมคัดเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการ กปปส. ระดับจังหวัด เพื่อเป็นคณะทำงานตามแนวทางของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ซึ่งทันตแพทย์ ศุภผลระบุว่า แม้นายกรัฐมนตรีจะไม่ยอมลาออก แต่ถือว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รักษาการหมดความชอบธรรมและได้เป็นโมฆะแล้ว ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมใน จ.นครราชสีมา มีมติที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ กปปส.ระดับจังหวัดขึ้น มาเป็นจังหวัดแรก เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบการเมืองไทยในอนาคต

ทันตแพทย์ศุภผล ยังระบุอีกว่า หลังจากนี้่ กลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายอาชีพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกฝ่าย จำนวน 30 คน ไปเป็นสมาชิก สภาประชาชน ซึ่งจะต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องกฎหมายและการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต จะต้องเป็นผู้คัดเลือกคณะบุคคล ไปเป็นรัฐบาลรักษาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม 


แท็กที่เกี่ยวข้อง: