กองทัพสนับสนุนการเลือกตั้ง

การเมือง
15 ธ.ค. 56
08:17
46
Logo Thai PBS
กองทัพสนับสนุนการเลือกตั้ง

การเสวนา "ประเทศไทยของเราจะไปทางไหน" ในช่วงบ่ายวันนี้ (15 ธ.ค.) จะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา และกำหนดรูปแบบ ว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 หรือไม่ ขณะที่ปลัดกระทรวงกลาโหม แสดงความเห็นท่าทีกองทัพต่อการเลือกตั้ง

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวในที่ประชุมเสวนาเรื่อง "ประเทศไทยของเราจะไปทางไหน" เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยยืนยันจุดยืนของกองทัพใน 3 ประเด็น โดยอ้างอิงกองทัพต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ พร้อมน้ำจุดยืนเหล่าทัพชัดเจนที่ สนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ และกองทัพมีกำลังพลกว่า 400,000 นาย ก็พร้อมส่งสัญญาณช่วยการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ก่อนหน้านี้ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาในลักษณะเปิดจะมีเพียงครั้งเดียว จากนั้นจะเป็นเวทีย่อยระบบปิด จากนั้นจะกำหนดโมเดล เพียงโครงสร้างเดียวเพื่อดำเนินการปฏิรูปประเทศ

เวทีช่วงบ่ายเริ่มขึ้นแล้ว หลังจากการแสดงความเห็นมีกำหนด ที่จะต้องจัดตั้งคณะทำงานด้วยค่ะ ทั้งในส่วนของประธาน เลขาฯ และคณะทำงานชุดต่างๆ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ